Prisztina

Uniwersytet „Hasan Prisztina” w Prisztinie


Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa (przyjazdy na studia), Wydział Historyczno-Socjologiczny (1 wyjazd na studia na warunkach z roku 2016 i przyjazdy na studia)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Lumnije Bajrami, head of IR Office, e-mail: lumnije.bajrami@uni-pr.edu, www.uni-pr.edu