Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Program Non-Degree, funkcjonujący w Uniwersytecie w Białymstoku na podstawie Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku pozwala studentom zagranicznym, przebywającym na UwB w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy uczelnią macierzystą i przyjmującą, na realizowanie modyfikowalnego programu studiów w ramach płatnej oferty kształcenia, prowadzonej w języku obcym, bez  możliwości uzyskania tytułu zawodowego. Studia te pozwalają jednak uzyskać punkty ECTS, które będą uznawane na macierzystej uczelni studenta. Po ukończeniu programu wszyscy studenci, którzy pozytywnie złożyli egzaminy, otrzymują certyfikat uczestnictwa i transkrypt ocen.

 

Program non-degree obejmuje okres jednego lub dwóch semestrów i umożliwia uzyskanie w okresie semestru maksymalnie 35 punktów ECTS, natomiast w okresie dwóch semestrów maksymalnie 70 punktów ECTS.

 


 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Programu Non-Degree

 

Kierownik

mgr Anna Sylwia Maj - 85 745 70 21, a.maj@uwb.edu.pl

 

Koordynator studentów zagranicznych w ramach Programu Non-Degree 

mgr Sylwia Leszczuk - 85 745 70 51, admissions@uwb.edu.pl

 


Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, parter, pokój 11