Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

Projekty dwustronne w trakcie realizacji

 


  1. Program wymiany osobowej w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Portugalskiej o współpracy naukowej i technicznej, podpisanej w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 roku: „The enforcement of competition law in Portugal and Poland – lessons from other jurisdictions” – dr hab. Anna Piszcz, Wydział Prawa, 2015-2016.

  2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w New Delhi w dniu 12 stycznia 1993 r.: „Electric field induced spin wave spectra in multiferroic antidot lattice arrays” – prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Wydział Fizyki, 2014-2016.

  3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w New Delhi w dniu 12 stycznia 1993 r.: „Probing the physics of AGN through multi-wavelength observations” – dr Marek Nikołajuk, Wydział Fizyki, 2014-2016.

  4. Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 roku: „Polymer-stabilized magnetic nanoparticles (PSMNPs) for biomedical applications” – Agnieszka Zofia Wilczewska, Instytut Chemii, 2015-2016.

 

Projekty wcześniejsze

Program

Tytuł projektu

Wykonawcy

Termin realizacji

Konsorcjum

Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramch Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej z 1966 r.

Studies of Gairradiation driven magnetization reorientation transitions in   Co-based nanostructures

prof. Andrzej Maziewski, Wydział Fizyki

01.01.2012-31.12.2013

European Synchrotron Radiation Facility, Francja

Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramch Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej z 1966 r.

The Dictionary of Polish verbs for NooJ Platform

dr Joanna Cholewa, Wydział Filologiczny

1.01.2011-31.12.2012

LASELDI Universite de Franche-Comte, Francja

Polsko-Bialoruski Program Wykonawczy w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy naukowo-technicznej z 25.11.2008 r.

Plant polyphenols as the regulators of cell bioenergetics: prospects of therapeutic application

prof. dr hab. Maria Zamarajewa, Wydział Biologiczno-Chemiczny

2011-2012

Yanka Kupala Grodno State University, Białoruś