Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa

Numer projektu

Program

Wydział

Czas trwania

Wartość projektu dla UwB

Koordynator

SNaP- Special needs and protection orders

JUST/2013/DAP/AG/5713

DAPHNE III

Ped. i Psych.

01.10.2014-30.09.2016

22454,69 EUR

Institut für Konfliktforschung (IKF), Austria

Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina

UMO-2013/01/ASPERA/ST9/00001

ASPERA - PER ASPERA AD ASTRA

Fizyki

04.06.2013-03.06.2016

35472 PLN

Uniwersytet Warszawski

MUSic performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profile – MUSA

539899-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

Leonardo da Vinci

Ped. i Psych.

01.01.2014-30.06.2016

20633 EUR

Fondazione dell'Ospedale G. Salesi ONLUS, Włochy

Endemic plant species of Central Asia as a source of biologically active compounds useful in medicine

609528 - STI

H2020 (IncoNet CA Twinning Grants)

Biol.-Chem.

13.07.2015-12.07.2016

10000 EUR

UwB

SULANET - Sustainable Land Management in Europe

No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK

ERASMUS+ (Jean Monnet Networks Project)

Ek. i Zarz.

01.09.2015 – 31.08.2018

25 003 EUR

The Slovak University of Agriculture in Nitra