Kadencja 2016-2020

Przewodnicząca Rady SPNJO:
dr hab. Anna Maria Harbig - Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 


Członkowie Rady SPNJO:
mgr Adam Kubas - Kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego

dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich - wykładowca języka angielskiego

mgr Małgorzata Januszko - wykładowca języka angielskiego

mgr Anna Kulik -lektor języka rosyjskiego

mgr Alina Pawłowska Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego,Języków Romańskich i Języka Rosyjskiego 

mgr Ewa Wyszczelska - Z-ca Kierownika SPNJO ds.dydaktyki