Kadencja 2020-2024

Przewodnicząca Rady SPNJO:
dr hab. Anna Maria Harbig ,prof.UwB- Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 


Członkowie Rady SPNJO:
mgr Adam Kubas - Kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego

mgr Alina Pawłowska Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego,Języków Romańskich i Języka Rosyjskiego 

mgr Ewa Wyszczelska - Z-ca Kierownika SPNJO ds.dydaktyki