Biuro Karier
Aktualności

 

REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO/ORGANIZACJI STUDENCKIEJ

Rejestracji koła naukowego/organizacji studenckiej na Uniwersytecie w Białymstoku

dokonuje Prorektor ds. Studenckich

na podstawie dokumentów złożonych w Dziale Spraw Studenckich

(ul. Świerkowa 20B, parter, pok. 16)

__________________________________________________________________________________ 

Wymagane dokumenty:

  1. Lista członków koła/organizacji (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, nr telefonu, e-mail,  własnoręczny podpis).
  2. Zgoda nauczyciela akademickiego na sprawowanie opieki nad kołem/organizacją.
  3. Statut koła/organizacji.
  4. Protokół z zebrania założycielskiego (wybór władz koła/organizacji, przebieg głosowań).
  5. Zgoda Dziekana na działalność koła/organizacji przy wydziale.
  6. Pismo do Prorektora ds. Studenckich UwB z informacją o rejestracji koła/organizacji na uczelni.