Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do 12 września 2019 r. na następujące kierunki:

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:


- filozofia i etyka
- studia wschodnie
- historia
- informatyka i ekonometria
- matematyka
- biologia
- chemia
- ekobiznes
- ochrona środowiska
- fizyka
- filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)
- filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim
- filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
- filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
- kulturoznawstwo
- filologia polska

Studia stacjonarne drugiego stopnia:


- matematyka
- chemia kryminalistyczna i sądowa
- fizyka
- filologia polska
- filologia rosyjska - przekładoznawstwo
- kulturoznawstwo
- historia
- socjologia
- stosunki międzynarodowe