Współpraca międzynarodowa

Rzecznicy dyscyplinarni:

Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Doktorantów
tel. 85 745 71 87, e-mail: e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl


Dr Rafał Rejmaniak
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Studentów
85 745 71 96, e-mail: a.niegierewicz@uwb.edu.pl


Dr hab. Artur Krzysztof Modrzejewski
Rzecznik Dyscyplinarny UwB ds. Nauczycieli Akademickich
tel.: 85 745 71 91, e-mail: a.modrzejewski@uwb.edu.pl