Biuro Karier
Aktualności

                                                                                      
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

e-mail: rusd@uwb.edu.pl
adres korespondencyjny:
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok


Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku - kadencja 2018-2020

Przewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Arkadiusz Waszkiewicz

Wiceprzewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
dr Iwona Kulesza-Woroniecka

Członek Prezydium - Sekretarz
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Marta Maksimczuk


Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku 


Wydział Biologii:
mgr Magdalena Chmur
mgr Sylwia Buczyńska

Wydział Chemii:
mgr Żaneta Talkowska
mgr Paweł Grześ

Wydział Ekonomii i Zarządzania:
mgr Andrzej Wierzchowski
mgr Marta Maksimczuk

Wydział Historyczno - Socjologiczny:
dr Iwona Kulesza-Woroniecka
mgr inż. Edgar Filip Różycki

Wydział Filologiczny:
mgr Diana Krasowska
mgr Małgorzata Paszko

Wydział Fizyki
mgr Łukasz Łabieniec
mgr Anna Ostasz-Sokolik

Wydział Prawa
mgr Aleksandra Stachelska
mgr Arkadiusz Waszkiewicz


Doktoranci w organach Uniwersytetu

Senat Uniwersytetu w Białymstoku

mgr Aleksandra Stachelska -  Wydział Prawa