Senat Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 24 października 2012 r. Uchwałą nr 1293 powołał Senacką Komisję ds. Kształcenia.

Senacka Komisja ds. Kształcenia przygotowuje opinie dla Rektora i Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawach dotyczących kształcenia, w szczególności:
• jakości kształcenia,
• uruchamiania nowych kierunków studiów z uwzględnieniem możliwości kadrowych Uczelni, preferencji kandydatów, potrzeb rynku pracy oraz uwarunkowań demograficznych,
• regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, podyplomowych, regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich, regulaminu zwiększania stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej,
• innych, skierowanych do niej przez Rektora i Senat, dotyczących kształcenia.