Struktura
Współpraca międzynarodowa

 


Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2020-2024


 

 1. prof. dr hab. Robert W. Ciborowski - JM Rektor - przewodniczący

profesorowie i profesorowie uczelni:

 1. prof. dr hab. Izabela Święcicka - Wydział Biologii
 2. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - Wydział Biologii
 3. prof. dr hab. Joanna Karpińska - Wydział Chemii
 4. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB - Wydział Chemii
 5. dr hab. Anna Gardocka - Jałowiec, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Finansów
 6. prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz - Wydział Ekonomii i Finansów
 7. dr hab. Anna Maria Harbig, prof. UwB - Wydział Filologiczny
 8. prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Wydział Filologiczny
 9. prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński - Wydział Fizyki
 10. prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski - Wydział Fizyki
 11. prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 12. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 13. dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB - Wydział Matematyki
 14. dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB - Wydział Matematyki
 15. dr hab. Wioleta Teresa Danilewicz, prof. UwB - Wydział Nauk o Edukacji
 16. prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska -Wydział Nauk o Edukacji
 17. dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB - Wydział Prawa
 18. Prof. dr hab. Mariusz Popławski - Wydział Prawa
 19. prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska - Instytut Filozofii
 20. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk - Instytut Informatyki
 21. dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB - Instytut Socjologii
 22. dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB - Instytut Studiów Kulturowych
 23. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - Instytut Zarządzania

pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. Beata Kalska-Szostko - Wydział Chemii
 2. dr inż. Tomasz Poskrobko - Wydział Ekonomii i Finansów
 3. dr Robert Jerzy Szymula - Wydział Filologiczny
 4. dr Marek Brancewicz - Wydział Fizyki
 5. dr hab. Tomasz Mojsik - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 6. dr Krzysztof Czykier - Wydział Nauk o Edukacji
 7. dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz - Wydział Prawa
 8. dr hab. Izabela Anna Kraśnicka - Wydział Prawa
 9. dr hab. inż. Agnieszka Bołtuć - Instytut Informatyki
 10. mgr Łukasz Wołyniec - Instytut Socjologii

przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów:

 1. Katarzyna Anna Gdula - Wydział Chemii, przedstawiciel studentów
 2. Patrycja Wilczewska - Wydział Chemii, przedstawiciel studentów
 3. Adrian Przemysław Baranowski - Wydział Filologiczny, przedstawiciel studentów
 4. Marta Kropiewnicka - Wydział Biologii
 5. Patrycja Trzaska - Wydział Nauk o Edukacji, przedstawiciel studentów
 6. Aleksandra Igielska - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów
 7. Mateusz Sarnacki - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów
 8. Wojciech Skrodzki - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów
 9. Dagmara Wąchocka - Instytut Zarządzania, przedstawiciel studentów
 10. mgr Aleksandra Stachelska - Wydział Prawa, przedstawiciel doktorantów

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 1. mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
 2. mgr Kamil Kobosko - Wydział Nauk o Edukacji
 3. mgr Wiesław Wróbel - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

z głosem doradczym:

 1. dr hab. Krzysztof Korotkich - prorektor ds. kształcenia
 2. dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB - prorektor do spraw rozwoju
 3. dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB - prorektor ds. studenckich
 4. prof. dr hab. Mirosław Sobecki - dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
 5. dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 6. prof. dr hab. Leonard Etel - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 7. prof. dr hab. Marek Gębczyński - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 8. prof. dr hab. Adam Jamróz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 9. prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 10. mgr Tomasz Zalewski - kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku
 11. dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor Uniwersytetu w Białymstoku
 12. dr Kamil Goryń - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
 13. mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” - Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku
 14. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników UwB
 15. dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący NSZZ „Solidarność”

zaproszeni goście:

 1. mgr Agnieszka Bujakowska - dyrektor Biura Rektora
 2. mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
 3. mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny