Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2016-2020


Rektor                       

prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski


Prorektorzy

dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. studenckich
dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej 
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - prorektor ds. kształcenia 
prof. dr hab. Izabela Święcicka - prorektor ds. nauki 


Dziekani

dr hab. Piotr Zieliński - Wydział Biologiczno-Chemiczny
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof.  UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
prof. dr hab. Jarosław Mariusz  Ławski - Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski - Wydział Fizyki
dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska, prof. UwB - Wydział Historyczno-Socjologiczny
dr hab. Krzysztof Piotr Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB - Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB - Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof.  dr hab. Emil Walenty Pływaczewski - Wydział Prawa


Pracownicy samodzielni

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB - Wydział Biologiczno-Chemiczny
dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
prof. dr hab. Krzysztof Szymański - Wydział  Fizyki
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof.  UwB - Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historyczno-Socjologiczny
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz - Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr  hab. Jerzy Nikitorowicz - Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Leonard Etel - Wydział Prawa


Pracownicy niesamodzielni 

dr Krzysztof Korotkich  - Wydział Filologiczny
dr Piotr Guzowski - Wydział Historyczno-Socjologiczny
dr Katarzyna Winiecka - Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr Andrzej Jackiewicz - Wydział  Prawa
dr Marek Kruk - Wydział Ekonomii i Zarządzania


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Jadwiga Maj - Wydział Biologiczno-Chemiczny
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
dr Patrycja Goryń - administracja centralna


Przedstawiciel doktorantów
mgr Konrad Wnorowski - Wydział Prawa


Przedstawiciele studentów    

Wojciech Skrodzki - Wydział Prawa
Dawid Charkiewicz - Wydział Prawa
Kamil Łapiński - Wydział Fizyki 
Diana Anna Rudczuk - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Tomasz Wojsz - Wydział Filologiczny
Tomasz Chełmiński Wydział Ekonomii i Zarządzania
wakat


Z głosem doradczym

dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor UwB
dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący  NSZZ „Solidarność”
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników  UwB
mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku


Zaproszeni goście

prof. dr hab. Marek Gębczyński - były Rektor UwB
prof. dr hab. Adam Jamróz - były Rektor UwB
mgr Agnieszka Bujakowska - kierownik Działu Rektorskiego
mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Anna Harbig - kierownik SPNJO                                 
mgr Wojciech Błachno - kierownik SWFiS
mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny       
mgr Michał Prutis - radca prawny
dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB - dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki
ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB - kierownik Katedry Teologii Prawosławnej
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB - kierownik Katedry Teologii Katolickiej