Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2016-2020

 

 1. prof. dr hab. Robert Ciborowski - JM Rektor
 2. dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. studenckich
 3. prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - prorektor ds. kształcenia
 4. prof. dr hab. Izabela Święcicka - prorektor ds. nauki
 5. prof. dr hab. Piotr Jaranowski - dziekan Wydziału Fizyki
 6. prof. dr hab. Jarosław Ławski - dziekan Wydziału Filologicznego
 7. dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB - dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów
 8. dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - dziekan Wydziału Prawa
 9. dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB - dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
 10. prof. dr hab. Mirosław Sobecki - dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
 11. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - dziekan Wydziału Biologii
 12. dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB - Wydział Filologiczny
 13. dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB - Wydział Biologii                             
 14. dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Finansów
 15. prof.  dr hab. Leonard Etel - Wydział Prawa
 16. prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 17. prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - Wydział Nauk o Edukacji
 18. prof. dr hab. Anatol Odzijewicz - Wydział Matematyki
 19. prof. dr hab. Krzysztof Szymański - Wydział Fizyki
 20. dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB - Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
 21. prof. dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB - Wydział Matematyki
 22. prof. dr hab. Emil Pływaczewski - Wydział Prawa
 23. dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB - Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
 24. dr Piotr Guzowski - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 25. dr Andrzej Jackiewicz - Wydział Prawa
 26. dr Krzysztof Korotkich - Wydział Filologiczny
 27. dr Marek Kruk - Instytut Zarządzania
 28. dr Katarzyna Winiecka - Instytut Socjologii
 29. mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
 30. dr Patrycja Goryń - administracja centralna
 31. mgr Jadwiga Maj - Wydział Chemii
 32. mgr Konrad Wnorowski - Wydział Prawa, przedstawiciel doktorantów
 33. Dawid Charkiewicz - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów
 34. Tomasz Chełmiński - Wydział Ekonomii i Finansów, przedstawiciel studentów
 35. Diana Anna Rudczuk - Wydział Nauk o Edukacji, przedstawiciel studentów
 36. Wojciech Skrodzki - Wydział Prawa, przedstawiciel studentów
 37. Tomasz Wojsz - Wydział Filologiczny, przedstawiciel studentów
 38. Kamil Łapiński - Wydział Fizyki, przedstawiciel studentów
 39. WAKAT

  z głosem doradczym:

 40. dr hab. Jarosław Matwiejuk - prorektor ds. rozwoju
 41. dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB - dziekan Wydziału Matematyki
 42. prof. dr hab. Joanna Karpińska - dziekan Wydziału Chemii
 43. dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB - dyrektor Instytutu Socjologii
 44. dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB - dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych
 45. prof. dr hab. Wioletta M. Kowalska - dyrektor Instytutu Filozofii
 46. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - dyrektor Instytutu Zarządzania
 47. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk - dyrektor Instytutu Informatyki
 48. dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB - dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 49. prof. dr hab. Marek Gębczyński - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 50. prof. dr hab. Adam Jamróz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku     
 51. mgr Tomasz Zalewski - kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku     
 52. dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor Uniwersytetu w Białymstoku   
 53. mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” - Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku             
 54. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników  UwB
 55. dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący  NSZZ „Solidarność”

  zaproszeni goście:

 56. mgr Agnieszka Bujakowska - dyrektor Biura Rektora
 57. mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
 58. mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny