Seul

Uniwersytet Seulski

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2019 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską w zakresie mobilności studenckich (SMS): Instytut Neofilologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: b/d do wyświetlenia