Aktualności

Plan zajęć w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy
ŚRODA

1

8.00 – 9.30

Chemia Gr.1
mgr Marcin Słoma

Studia Wschodnie
mgr Izabela Dembińska      

2

9.30 – 11.00

Prawo Gr. 1

mgr Maciej Stefanowicz

Prawo Gr. 2

mgr Marcin Słoma

Prawo Gr. 7

mgr Karolina Sahakyan 

3

11.00 -12.30

Prawo Gr. 3

mgr Izabela Dembińska

Prawo Gr. 4

mgr Karolina Sahakyan

Prawo Gr. 5

mgr Marcin Milczunas 

4

12.30 – 14.00

Prawo Gr. 6

mgr Izabela Dembińska 

Prawo Gr. 8

mgr Marcin Milczunas 

5

14.00 – 15.30

 Kryminologia

 mgr Marcin Milczunas

Administracja

mgr Wojciech Błachno

6

15.30 – 17.00

 

Filologia Angielska z Niemieckim Gr.1
mgr Marcin Milczunas

Filologia Polska I r.(15g) Gr. 1

mgr Przemysław Mońko

Filologia Polska I r.(15g) Gr. 2

mgr Wojciech Błachno

7

17.00 - 18.30

 -

-