Стоимость обучения

На польскои языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Administracja

12 536  12 256 14 390 39 182

Bezpieczeństwo i prawo

14 188 11 890 13 109 39 187

Biologia

30 705 28 180 33 356 92 241

Chemia

35 290 37 117 38 448 110 855

Ekobiznes

23 464 24 523 25 781 73 768

Ekonomia

10 410 10 350 10 550 31 310

Ekonomiczno-prawny

15 000 14 800 14 750 44 550

Filologia polska: edytorstwo

16 571 14 321 11 862 42 754

Filologia polska: dziennikarstwo cyfrowe

16 692 14 282 11 903 42 877

Filologia polska: miasto i region – praktyki kulturowe

16 692 14 336 11 903 42 931

Filologia polska: współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa

16 665 14 309 12 381 43 355

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

12 898 9 549 9 448 31 895

Filologia, filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

14 134 7 925 9 877 31 936

Filologia, filologia rosyjska (oferta dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

14 172 11 227 9 234 34 633

Filologia: filologia angielska

9 500 9 500 9 500 28 500

Filologia: filologia angielska z językiem niemieckim

9 600 9 600 9 600 28 800

Filologia: filologia angielska z językiem hiszpańskim

9 600 9 600 9 600 28 800

Filologia: filologia angielska z językiem rosyjskim

9 600 9 600 9 600 28 800

Filologia: filologia francuska - nauka języka od podstaw

9 500 9 500 9 500 28 500

Filologia: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy

9 500 9 500 9 500 28 500

Filologia: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

9 500 9 500 9 500 28 500

Filozofia i etyka

11 768 10 768 12 462 34 998

Fizyka

15 707 18 348 11 818 45 873

Fizyka: fizyka gier komputerowych i robotów

17 050 22 468 16 905 56 423

Fizyka: fizyka medyczna

15 034 19 712 14 493 49 239

Historia

13 126 17 706 12 225 43 057

Informatyka

9 900 18 000 22 300 50 200

Informatyka i ekonometria

17 300 19 400 21 100 57 800

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

40 664 40 628 42 140 123 432

Kognitywistyka i komunikacja

11 510 8 641 8 811 28 962

Kryminologia

11 109 12 356 11 494 34 959

Kulturoznawstwo: media i komunikowanie

14 452 13 035 9 339 36 826

Kulturoznawstwo: reklama i public relations

14 663 13 489 9 339 37 491

Matematyka: bezpieczeństwo informacji

12 184 14 467 13 883 40 534

Matematyka: matematyka finansowa

13 183 13 916 14 059 41 158

Matematyka: matematyka teoretyczna

11 501 13 553 13 174 38 228

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

13 100 13 000 13 300 39 400

Mikrobiologia

23 938 31 780 24 399 80 117

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

11 813 9 840 9 307 30 960

Pedagogika resocjalizacyjna

11 813 8 753 9 461 30 027

Praca socjalna

9 299 9 314 9 108 27 721

Socjologia

9 494 12 795 12 556 34 845

Stosunki międzynarodowe

11 651 12 202 10 574 34 427

Studia wschodnie

16 828 16 920 17 844 51 592

Zarządzanie

14 800 14 800 15 010 44 610

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia: rachunkowość i finanse

13 536 13 943 10 672 38 151

Ekonomia: logistyka

13 536 13 887 10 804 38 227

Europeistyka

16 200 16 242 13 830 46 272

Informatyka

16 589 26 623 8 130 51 342

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

Administracja

11 507 11 334 22 841

Bezpieczeństwo i prawo

10 848 9 926 20 774

Biologia: biologia molekularna

28 491 23 852 52 343

Biologia: monitoring środowiska

27 821 21 622 49 443

Biologia: mikrobiologia z biotechnologią

28 305 24 405 52 710

Biologia: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

8 448 6 499 14 947

Chemia

50 365 42 477 92 842

Chemia kryminalistyczna i sądowa

38 110 33 823 71 933

Ekonomia

12 200 12 160 24 360

Filologia polska: publicystyczno-dziennikarska

13 132 10 618 23 750

Filologia polska: edytorstwo cyfrowe

13 307 10 883 24 190

Filologia polska: literatura na pograniczach

13 318 10 861 24 179

Filologia polska; informacyjno-księgoznawcza

13 275 10 857 24 132

Filologia: filologia angielska

9 400 9 400 18 800

Filologia: filologia angielska z elementami translatoryki

9 400 9 400 18 800

Filologia: filologia rosyjska przekładoznawstwo

14 039 8 835 22 874

Filologia polska nauczycielska

13 960 11 273 25 233
Filologia obca nauczycielska 12 000 12 000 24 000

Filozofia

 7 828 8 175 16 003

Fizyka: fizyka doświadczalna

17 464 10 940 28 404

Fizyka: fizyka medyczna

21 006 9 548 30 554

Fizyka: fizyka teoretyczna

18 775 9 668 28 443

Historia - nauczycielska

40 751 34 510 75 261

Historia - naukowa

42 190 32 438 74 628

Informatyka

21 600 15 700 37 300

Kryminologia

10 492 10 675 21 167

Kulturoznawstwo: filmoznawstwo-medioznawstwo

13 175 8 523 21 698

Kulturoznawstwo: komunikowanie w mediach cyfrowych

10 531 7 663 18 194

Kulturoznawstwo: krytyka sztuki

12 767 7 226 19 993

Matematyka: matematyka teoretyczna

17 767 22 402 40 169

Matematyka: matematyka finansowa

18 776 21 462 40 238

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

17 650 16 800 34 450

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

8 466 9 766 18 232

Pedagogika resocjalizacyjna 

9 146  9 179 18 325

Praca socjalna

8 745 9 058 17 803

Socjologia: pogranicza i zróżnicowanie kulturowe

12 834 11 252 24 086

Socjologia: coaching z elementami psychologii społecznej

12 834 12 979 25 813

Socjologia: nowe praktyki kulturowe

12 834 11 676 24 510
Socjologia: komunikacja i media 12 834 11 252 24 086

Socjologia: kognitywna

12 834 10 402 23 236

Stosunki międzynarodowe

18 916 13 935 32 851

Zarządzanie

13 500 13 800 27 300

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia

11 082 8 857 19 939

 

Магистратура (5 лет)

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

сумма

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

9 464 7 340 10 223 9 542  8 165 44 734

Pedagogika specjalna: pedagogika resocjalizacyjna

11 081 9 707 9 412 10 041 9840 50 081

Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

11 081 9 707 9 412 10 768 8 682 49 650

Prawo

7 761 8 505 9 468 10 804 8 619 45 157

 

 

 

На английском/русском языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Филология: русская филология

9 800 8 800 7 800 26 400

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

9 800 8 800 7 800 26 400

Physics: Medical Physics

29 450 29 150 26 250 84 850

Philology: English Philology

9 000  9 000 9 000 27 000

Computer Science

19 400 28 800 32 450 80 650

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

International Economic Relations

6 235 6 235 12 470

Philology: English Philology

8 500 8 500 17 000

International Relations

9 284 8 796 18 080

Computer Science: Internet and Mobile Technologies

25 400 23 400 48 800

 

*Обучение на иностранном языке платное для всех студентов.