Стоимость обучения

На польскои языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Administracja

18 353

18 136

21 811

58 300

Bezpieczeństwo i prawo

19 850

15 840

18 534

54 224

Biologia: biologia eksperymentalna i molekularna

28 564

32 304

31 415

92 283

Biologia: biologia sądowa

28 564

31 760

31 816

92 140

Biologia: ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

28 564

29 964

32 098

90 626

Biologia: mikrobiologia z biotechnologią

28 564

32 898

33 770

95 232

Chemia

25 521

25 506

29 202

80 229

Ekobiznes

28 309

26 133

28 476

82 918

Ekonomia

5 116

6 369

6 469

17 954

Ekonomiczno-prawny

7 983

7 933

9 394

25 310

Filologia polska

16 732

19 669

22 319

58 720

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

16 342

14 636

10 483

41 461

Filologia, filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

16 439

13 225

11 323

40 987

Filologia, filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

17 569

14 232

11 282

43 083

Filologia: filologia angielska

13 200

11 600

11 000

35 800

Filologia: filologia angielska z językiem niemieckim

12 300

11 600

11 000

34 900

Filologia: filologia angielska z językiem hiszpańskim

12 800

11 200

11 200

35 200

Filologia: filologia angielska z językiem rosyjskim

12 800

12 800

12 800

38 400

Filologia: filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

12 800

9 600

9 200

31 600

Filologia: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy

13 700

13 000

10 500

37 200

Filologia: język francuski stosowany, z hiszpańskim

12 990

9 900

9 200

32 090

Filozofia i etyka

22 481

20 704

24 205

67 390

Fizyka

16 683

18 763

14 256

49 702

Fizyka: fizyka gier komputerowych i robotów

17 193

24 152

18 506

59 851

Fizyka: specjalność fizyka medyczna

18 303

20 468

14 142

52 913

Historia

18 826

18 773

17 600

55 199

Historia: historia wojskowości i służb mundurowych

22 436

23 299

22 501

68 236

Informatyka

12 101

18 317

24 907

55 325

Informatyka i ekonometria

19 782

19 878

20 850

60 510

Kognitywistyka i komunikacja

13 261

12 054

8 851

34 166

Kryminologia

16 984

15 596

15 418

47 998

Kulturoznawstwo: media i komunikowanie

17 594

15 104

11 074

43 772

Kulturoznawstwo: reklama i public relations

18 122

15 276

10 818

44 216

Matematyka: bezpieczeństwo informacji

17 249

20 238

20 385

57 872

Matematyka: matematyka finansowa

19 455

18 643

18 132

56 230

Matematyka: matematyka teoretyczna

19 054

18 612

16 234

53 900

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

7 705

7 530

6 797

22 032

Ochrona środowiska

33 565

36 914

36 366

106 845

Pedagogika

10 200

10 200

10 200

30 600

Praca socjalna

10 200

10 200

10 200

30 600

Socjologia

15 088

18 867

20 560

54 515

Stosunki międzynarodowe

19 508

15 135

17 430

52 073

Studia wschodnie

20 577

23 005

25 188

68 770

Zarządzanie

8 725

7 219

8 884

24 828

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia: rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

13 744

15 638

13 317

42 699

Ekonomia: logistyka

13 744

15 542

13 381

42 667

Europeistyka

13 552

15 661

15 316

44 529

Informatyka

25 160

32 514

22 962

80 636

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

Administracja

17 698

16 376

34 074

Bezpieczeństwo i prawo

16 087

13 590

29 677

Biologia: biologia molekularna

32 104

23 862

55 966

Biologia: biologia sądowa

31 514

23 124

54 638

Biologia: biologia środowiskowa

29 465

24 094

53 559

Biologia: mikrobiologia z biotechnologią

32 369

22 757

55 126

Chemia

29 955

31 999

61 954

Chemia kryminalistyczna i sądowa

29 124

24 247

53 371

Ekonomia

6 324

5 519

11 843

Filologia polska

31 289

27 569

58 858

Filologia: filologia angielska

9 900

10 000

19 900

Filologia: filologia angielska z elementami translatoryki

9 200

10 000

19 200

Filologia: filologia rosyjska przekładoznawstwo

13 653

7 789

21 442

Filozofia

16 924

17 967

34 891

Fizyka: fizyka doświadczalna

23 204

18 119

41 323

Fizyka: fizyka medyczna

28 735

12 687

41 422

Fizyka: fizyka teoretyczna

20 074

16 361

36 435

Historia

18 945

14 356

33 301

Informatyka

23 411

18 775

42 186

Kryminologia

14 547

16 798

31 345

Kulturoznawstwo: filmoznawstwo-medioznawstwo

21 108

14 316

35 424

Kulturoznawstwo: komunikowanie w mediach cyfrowych

18 947

14 064

33 011

Matematyka: analiza danych i modelowanie

17 219

16 796

34 015

Matematyka: matematyka teoretyczna

19 883

19 160

39 043

Matematyka: matematyka finansowa

18 472

18 411

36 883

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

5 962

7 396

13 358

Pedagogika

9 000

9 000

18 000

Praca socjalna

9 000

9 000

18 000

Socjologia: badanie opinii i zachowań rynkowych

18 849

17 460

36 309

Socjologia: coaching z elementami psychologii społecznej

18 849

17 695

36 544

Socjologia: nowe praktyki kulturowe

18 849

16 296

35 145

Socjologia: socjologia komunikacji społecznej i mediów

18 849

11 142

29 991

Stosunki międzynarodowe

14 564

14 325

28 889

Zarządzanie

9 334

5 608

14 942

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia

19 107

15 794

34 901

 

Магистратура (5 лет)

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

сумма

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10 401

10 400

10 701

11 501

11 501

54 504

Pedagogika specjalna

11 201

11 201

11 200

11 200

11 201

56 003

Prawo

7 337

9 073

9 390

9 912

8 176

43 888

 

 

 

 

 

На английском/русском языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Филология: русская филология

13 000

13 000

13 000

39 000

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

13 000

13 000

13 000

39 000

Physics; Medical Physics

36 140

36 750

32 960

105 850

Philology: English Philology

12 000

12 000

12 000

36 000

Computer Science

18 000

18 100

18 200

54 300

Pedagogy; Creativity, Art, Media /

Педагогика: Креативность, Искусство, Информационные системы

12 400

14 800

16 000

43 200

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

International Economic Relations

6 235

6 235

12 470

Philology: English Philology

12 000

12 000

24 000

International Relations

11 000

11 000

22 000

Computer Science: Internet and Mobile Technologies

18 300

17 600

35 900

Pedagogy; Cultural Animation

11 500

11 500

23 000

 

 

 

 

 

*Обучение на иностранном языке платное для всех студентов.