Стоимость обучения

На польскои языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Administracja

8 845  8 698 9 992  27 535 

Bezpieczeństwo i prawo

10 019 8 337  8 910  27 266 

Biologia

21 835 20 927 18 422  61 184

Chemia

22 444  23 803 24 390 70 637

Ekobiznes

16 875  18 447  19 158  54 480 

Ekonomia

6 710  6 610  6 860  20 180

Ekonomiczno-prawny

10 500 8 500  8 200  27 200 

Filologia polska: edytorstwo

10 327 12 923  10 039  33 289 

Filologia polska: dziennikarstwo cyfrowe

10 289 12 923  10 007  33 219 

Filologia polska: miasto i region – praktyki kulturowe

10 225  12 926 10 039  33 190 

Filologia polska: współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa

10 289   12 923 10 389  33 601 

Filologia, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

10 195  7 549 5 969  23 713

Filologia, filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

13 146  6 436  5 980  25 562 

Filologia, filologia rosyjska (oferta dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

10 862  7 663  5 332  23 857 

Filologia: filologia angielska

9 000 9 000 9 000  27 000 

Filologia: filologia angielska z językiem niemieckim

9 600  9 200 9 000  27 800 

Filologia: filologia angielska z językiem hiszpańskim

9 600 9 200  9 000  27 800 

Filologia: filologia angielska z językiem rosyjskim

9 600  9 200  9 000  27 800 

Filologia: filologia francuska - nauka języka od podstaw

9 000  9 000  8 200 26 200 

Filologia: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy

9 000 9 000 9 000  27 000 

Filologia: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

9 200  9 200  9 200  27 600 

Filozofia i etyka

7 657 6 801  7 492   21 950

Fizyka

11 081 13 018  8 585  33 404

Fizyka: fizyka gier komputerowych i robotów

12 534  15 744  11 965  40 243

Fizyka: fizyka medyczna

11 313  14 135 10 395 36 023 

Historia: ogólnoakademicki

10 134  7 626  6 320  24 080 

Historia: historia wojskowości i służb mundurowych

10 257 13 760  9 632  33 649 

Informatyka

8 600 13 100  15 700  37 400 

Informatyka i ekonometria

14 000 15 400  14 700  44 100 

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

25 763 26 380  26 780  78 923 

Kognitywistyka i komunikacja

7 810   5 942 4 931  18 683 

Kryminologia

8 300  7 542  7 409  23 251 

Kulturoznawstwo: media i komunikowanie

 10 932 10 036  7 104  28 072 

Kulturoznawstwo: reklama i public relations

10 694 10 250  7 024  27 968 

Matematyka: bezpieczeństwo informacji

8 992  10 952  10 408  30 352 

Matematyka: matematyka finansowa

 9 464 10 260  9 829  29 553 

Matematyka: matematyka teoretyczna

 9 128  10 326 9 482  28 936 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 9 350 8 600   8 200 26 150

Mikrobiologia

 18 654 23 144  22 996  64 794 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

8 336  6 710  7 353 22 399 

Pedagogika resocjalizacyjna

 8 551 5 891   7 068 21 510 

Praca socjalna

 7 268 7 338  7 986  22 592 

Socjologia

7 379  9 725  9 292  26 399 

Stosunki międzynarodowe

10 173 8 627  4 702 23 502 

Studia wschodnie

10 962  8 891  9 036 28 889 

Zarządzanie

 9 800  9 800  9 900 29 500 

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia: rachunkowość i finanse

13 703 13 530 11 131 38 364

Ekonomia: logistyka

13 703 13 838 10 997 38 083

Europeistyka

13 456 14 681 13 472 41 609

Informatyka

14 637 16 382 13 224 44 243

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

Administracja

8 250 7 548 15 798

Bezpieczeństwo i prawo

7 387 6 751 14 138

Biologia: biologia molekularna

18 509 16 418 34 927

Biologia: biologia sądowa

17 866 16 086 33 952

Biologia: biologia środowiskowa

17 050 16 583 33 663

Biologia: mikrobiologia z biotechnologią

18 690 16 093 34 783

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

18 412 18 480 36 892

Chemia

31 665 27 261 58 926

Chemia kryminalistyczna i sądowa

24 321 11 120 35 441

Ekonomia

7 810 7450 15 260

Filologia polska: publicystyczno-dziennikarska

12 022 9 433 21 455

Filologia polska: edytorstwo cyfrowe

12 028 9 433 21 461

Filologia polska: literatura na pograniczach

12 065 9 439 21 504

Filologia polska; informacyjno-księgoznawcza

12 022 9 447 21 496

Filologia: filologia angielska

8 500 8 500 17 000

Filologia: filologia angielska z elementami translatoryki

8 500 8 500 17 000

Filologia: filologia rosyjska przekładoznawstwo

9 627 5 192 14 819

Filologia polska nauczycielska

11 136 8 780 19 916
Filologia obca nauczycielska 14 127 13 366 27 493

Filozofia

5 050 5 108 10 158

Fizyka: fizyka doświadczalna

12 929 7 768 20 697

Fizyka: fizyka medyczna

14 958 7 041 21 999

Fizyka: fizyka teoretyczna

13 030 6 813 19 843

Historia - nauczycielska

18 487 15 799 34 286

Historia - naukowa

18 381 19 430 37 811

Informatyka

15 400 11 300 26 700

Kryminologia

6 755 7 568 14 323

Kulturoznawstwo: filmoznawstwo-medioznawstwo

9 229 6 607 15 836

Kulturoznawstwo: kultura Podlasia

9 059 5 627 14 686

Kulturoznawstwo: komunikowanie w mediach

8 076 5 626 13 702

Matematyka: matematyka teoretyczna

13 373 15 312 28 685

Matematyka: matematyka finansowa

14 317 14 699 29 016

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

9 900 9 900 19 800

Pedagogika: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5 081 6 052 11 133

Pedagogika: pedagogika resocjalizacyjna - penitencjarystyka

5 081 6 045 11 126

Pedagogika: pedagogika resocjalizacyjna - kuratela sądowa

5 081 6 008 11 089
Pedagogika: animacja kultury z arteterapią 5 081 6 030 11 111
Pedagogika: pedagogika wczesnoszkolna 5 081 6 052 11 133
Pedagogika: menadżer oświaty 5 081 6 030 11 111

Praca socjalna

6 450 6 874 13 324

Socjologia: badanie opinii i zachowań rynkowych

9 262 8 320 17 582

Socjologia: coaching z elementami psychologii

9 262 6 651 15 913

Socjologia: nowe praktyki kulturowe

9 262 7 173 16 435

Socjologia: komunikacja i socjologia kognitywna

9 262 7 343 16 605

Stosunki międzynarodowe

8 359 12 234 20 593

Zarządzanie

9 600 9 900 19 500

Filia UwB w Wilnie

Ekonomia

12 037 11 072 23 109

 

Магистратура (5 лет)

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

сумма

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

7 393 5 262 7 733 7 454 5 445 33 287

Pedagogika specjalna: pedagogika resocjalizacyjna

8 415 7 263 7 041 7 263 6 868 36 850

Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

8 415 7 263 7 041 7 856 6 343 36 918

Prawo

6 117 6 199 6 885 7 892 5 813 32 906

 

 

 

На английском/русском языке:

Бакалавриат

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

III курс

сумма

Филология: русская филология

9 000  8 000 7 000 24 000

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

9 000 8 000 7 000 24 000

Physics; Medical Physics

23 250 22 990 20 700 66 940

Philology: English Philology

8 500 8 500 8 500 25 500

Computer Science

16 000 22 650 26 600 65 250

 

Магистратура

Направление

Стоимость за год (в злотых)

I курс

II курс

сумма

International Economic Relations

6 235

6 235

12 470

Philology: English Philology

8 200 8 200 16 400

International Relations

9 280 8 800 18 080

Computer Science: Internet and Mobile Technologies

19 600 19 100 38 700

 

*Обучение на иностранном языке платное для всех студентов.