Biuro Karier
Aktualności

 Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzone są od 2006 roku.

 Obecnie III stopień jest otwarty na 5 wydziałach (w 8 dyscyplinach):

 


Wydzial Ekonomii i Zarządzaniastudia stacjonarne i niestacjonarne (od 2006 roku).

Studia w zakresie dyscypliny: ekonomia.

Limit miejsc na I roku: 

studia stacjonarne: 12 miejsc,

studia niestacjonarne: 18 miejsc.


 

Wydział Prawastudia stacjonarne i niestacjonarne (od 2006 roku).

Studia w zakresie dyscypliny: prawo.

Limit miejsc na I roku:

studia stacjonarne: 39 miejsc,

studia niestacjonarne: 65 miejsc.


 

Wydział Filologiczny: studia niestacjonarne (od 2007 roku).

Studia w zakresie dwóch dyscyplin: literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Limit miejsc na I roku:

studia niestacjonarne: 20 miejsc,

studia stacjonarne (od 2014 roku): 16 miejsc.


 

Wydział Historyczno - Socjologicznystudia niestacjonarne (od 2010 roku), studia stacjonarne (od 2013 roku).

Studia w zakresie dwóch dyscyplin: historia i socjologia.

 Limit miejsc na I roku:

studia niestacjonarne: 30 miejsc,

studia stacjonarne: 16 miejsc.


 

Wydział Biologiczno - Chemicznystudia stacjonarne (od 2011 roku).

Studia w zakresie dyscypliny: biologia.

Limit miejsc na I roku: studia stacjonarne: 12 miejsc. 

Studia w zakresie dyscypliny: chemia (od 2012 roku).

Limit miejsc na I roku:

studia stacjonarne: 10 miejsc.