STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Jeżeli posiadasz:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem możesz ubiegać się na wydziale o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wystarczy, że złożysz do wydziałowej komisji stypendialnej wniosek do którego dołączysz wcześniej wspomniane orzeczenie.
 

Pamiętaj, że:

stypendium może być przyznawane nie dłużej niż na okres ważności Twojego orzeczenia,

wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia Twojej niepełnosprawności.

w przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie trwania roku akademickiego, powinieneś niezwłocznie dostarczyć do wydziałowej komisji stypendialnej nowy wniosek stypendialnych wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez właściwy organ.