Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Ekonomia i finanse
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne