Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia podejmują działania monitorujące na rzecz zapewniania jakości kształcenia na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych.

Lp.

Jednostka

Przewodniczący WZJK

Link do strony wydziału

1.

Wydział Prawa

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=1142 

2.

Wydział Fizyki

dr hab. Katarzyna Rećko

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=98 

3.

Wydział Filologiczny

dr hab. Joanna Usakiewicz

http://filologia.uwb.edu.pl/system.html 

4.

Wydział Biologiczno-Chemiczny

dr hab. Ewa Gorodkiewicz

https://biol-chem.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/wydzialowy-zespol-ds-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/ 

5.

Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Alina Dobrogowska

http://matinf.uwb.edu.pl/pl/wydzial/system_jakosci_ksztalcenia.php

6.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

dr hab. Grażyna Michalczuk

http://weiz.uwb.edu.pl/jakosc-ksztalcenia 

7.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Krzysztof Czykier          

http://pedagogika.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=93 

8.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

dr Mariusz Giero           

http://www.uwb.lt/sprawozdania-2/

http://www.uwb.lt/zespoly/ 

9.

Wydział Historyczno-Socjologiczny

prof. dr hab. Andrzej Sadowski           

http://www.hist-soc.uwb.edu.pl/wydzialowy-system-zapewniania-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia