Aktualności
Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

WTOREK

1

8.00 – 9.30

                 
Kulturoznawstwo Gr.1
mgr Karolina Sahakyan -zastępstwo     mgr Izabela Dembińska

Kulturoznawstwo Gr.2
mgr Marcin Milczunas

Informatyka Gr.1
mgr Przemysław Mońko

2

9.30 – 11.00

Kryminologia
mgr Izabela Dembińska

3

11.00 -12.30

-

4

12.30 – 14.00

Fizyka IIr. Gr. 1
mgr Słoma Marcin

5

14.00 – 15.30

Filologia Polska Gr.1 (15godz.)             mgr Marcin Słoma

Filologia Polska Gr.2 (15godz.)             mgr Izabela Dembińska

Filologia Rosyjska Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

6

15.30 – 17.00

Filologia Angielska z Rosyjskim
mgr Izabela Dembińska

Filologia Angielska z Hiszpańskim
mgr Marcin Słoma

Filologia Angielska z Niemieckim
mgr Maciej Stefanowicz

7

17.00 - 18.30

Kognitywistyka Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

Kognitywistyka Gr.2
mgr Słoma Marcin

Matematyka
mgr  Marcin Milczunas