Aktualności
Plan zajęć w roku akademickim 2022/2023 semestr zimowy

WTOREK

1

8.00 – 9.30

Kulturoznawstwo Gr.1
mgr arcin Milczunas

Kulturoznawstwo Gr.2
mgr Przemysław Mońko

Matematyka
mgr Karolina Sahakyan

2

9.30 – 11.00

Filologia Angielska Gr.1
mgr Maciej Stefanowicz

Filologia Angielska Gr.2
mgr Karolina Sahakyan

3

11.00 -12.30

Filologia Angielska Gr.3
mgr Karolina Sahakyan

Filologia Angielska Gr.4
mgr Maciej Stefanowicz

4

12.30 – 14.00

Zarządzanie Gr.1
mgr Wojciech Błachno

Zarządzanie Gr.2
mgr Izabela Dembińska

5

14.00 – 15.30

Zarządzanie Gr.3
mgr Wojciech Błachno

Zarządzanie Gr.4

mgr Izabela Dembińska

6

15.30 – 17.00

Filologia Angielska z Rosyjskim
mgr Przemysław Mońko

Filologia Angielska z Hiszpańskim
mgr Marcin Słoma

Filologia Angielska z Niemieckim Gr.2
mgr Marcin Milczunas

7

17.00 - 18.30

Filologia Rosyjska Gr. 1

mgr Przemysław Mońko

Filologia Rosyjska (od podstaw) Gr. 2 

mgr Marcin Słoma

Filozofia i Etyka

mgr Marcin Milczunas