Biuro Karier
Aktualności

WYDZIAŁOWE KOMISJE STYPENDIALNE ds. DOKTORANTÓW - KONTAKT

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Wnioski przyjmuje Pani mgr Urszula Bagińska, pok. 1008
Kontakt wbch-ula@uwb.edu.pl, tel. 745 82 72
Adres ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus)


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wnioski przyjmują Pani mgr Małgorzata Żukowska, pok. 305 
Kontakt p.gieniusz@uwb.edu.pl, tel. 745 77 05
Adres ul. Warszawska 63


Wydział Filologiczny

Wnioski przyjmuje Pani mgr Anna Szawel, pok. 86
Kontakt a.szawel@uwb.edu.pl, tel. 745 74 85
Adres ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1


Wydział Historyczno-Socjologiczny

Wnioski przyjmuje Pani mgr Ewa Demianiuk-Skurska, pok. 102 
Kontakt eskurska@uwb.edu.pl, tel. 745 74 39
Adres ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1


Wydział Prawa

Wnioski przyjmuje Pani mgr Katarzyna Kiercul, pok. 116
Kontakt kiercul@uwb.edu.pl, tel. 745 71 46
Adres ul. ul. Mickiewicza 1