WYDZIAŁOWE KOMISJE STYPENDIALNE ds. STUDENTÓW - KONTAKT


Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

Wnioski przyjmują:

Wydział Biologii mgr Tomasz Suchowolec
kontakt : e-mail: tomeks@uwb.edu.pli, tel :738 84 16, pok. 1015, ul Ciołkowskiego 1J


Wydział Chemii, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mgr Magdalena Leśnik
tel. 738 82 87, pok. 1010 ul. Ciołkowskiego 1K

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Wnioski przyjmują Pani mgr Marta Kosińska, Pani mgr Anna Bernacka, pok. 129 
Kontakt          - m.kosinska@uwb.edu.pl, annab13@uwb.edu.pl, tel. 745 77 01
Adres             - ul. Warszawska 63

 

Wydział Filologiczny

 

Wnioski przyjmuje Pani mgr Anna Szawel, pok. 85 

Kontakt            - a.szawel@uwb.edu.pl, tel. 745 74 60
Adres               - ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

 

Wydział Fizyki

 
Wnioski przyjmuje Pani mgr Halina Beganowić, pok. 103 
Kontakt          - hbeganov@uwb.edu.pl, tel.745 72 44
Adres             - ul. Ciołkowskiego 1 (Kampus)

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Wnioski przyjmuje Pani mgr Ewa Demianiuk-Skurska, pok. 102 
Kontakt          - eskurska@uwb.edu.pl, tel. 745 74 39
Adres             - ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Wnioski przyjmuje Pani mgr Katarzyna Grygorczuk, pok. 2005 
Kontakt          - k.grygorczuk@uwb.edu.pl, tel. 738 82 82
Adres             - ul. Ciołkowskiego 1M (Kampus)

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Wnioski przyjmują Pani mgr Mirosława Cyuńczyk, Pani mgr Izabela Niemyjska, pok. A 9.1 
Kontakt          - m.cyunczyk@uwb.edu.pl, i.niemyjska@uwb.edu.pl, tel. 745 73 97
Adres             - ul. Świerkowa 20

 

Wydział Prawa

 
Wnioski przyjmuje na:

- studiach stacjonarnych Pani mgr Emilia Szycko, pok. 209
- studiach niestacjonarnych Pani mgr Marta Fiedorczuk, pok. 204


Kontakt                     
- e.szycko@uwb.edu.pl, tel. 745 71 99,
- m.fiedorczuk@uwb.edu.pl, tel. 745 71 90

Adres          - ul. Mickiewicza 1