Wyjazdy i przyjazdy studentów na studia (SMS), rok akademicki 2017/2018/2019Mobilności dla studentów wyjeżdzających

Studenci Wydziału Prawa UwB mogą wyjechać na 1 semestr studiów do następujących uczelni z krajów partnerskich: Uniwersytet w Belgradzie (Serbia), na zasadach z grantu KA107 z roku 2017.

Studenci Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB mogą wyjechać na 1 semestr studiów do następujących uczelni z krajów partnerskich: Uniwersytet "Hasan Prisztina" w Prisztinie (Kosowo), na zasadach z grantu KA107 z roku 2016. (wyczerpano limit mobilności)


Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się na wydziałach. 


Mobilności dla studentów przyjeżdżających

  • Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały (1 przyjazd)
  • Uniwersytet w Belgradzie (1 przyjazd)
  • Państwowy Uniwersytet Smoleński (1 przyjazd)
  • Uniwersytet „Hasan Prisztina” w Prisztinie (1 przyjazd)
  • Uniwersytet Seulski (1 przyjazd)
  • Rekrutacja na przyjazdy na studia odbywa się w uczelniach partnerskich.


Warunkiem wyjazdu/przyjazdu jest podpisany przez uczelnie wysyłającą i przyjmującą "Learning Agreement".

Pliki do pobrania:
Zasady finansowe przyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ KA 107 w r. ak. 2016/2017