Aktualności

Wytyczne Covid - 19

Procedury bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego

W związku z ciągle trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, wszystkie osoby korzystające z obiektu sportowego SWFiS Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20a) są zobowiązane do przestrzegania specjalnych przygotowanych na ten czas wytycznych.

ZASADY OGÓLNE

Należy wchodzić do budynku tuż przed rozpoczęciem zajęć, po obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz opuszczać go niezwłocznie po skończonych zajęciach.

Należy unikać grupowania się przed zajęciami, jaki i po ich zakończeniu.

W każdej strefie sportowej: siłownia/ aerobik/ hala obowiązują 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Pełną odpowiedzialność za grupę (ilość osób/przestrzeganie zasad) sprawuje trener/opiekun.

Zabrania się osobom postronnym przechodzenie, przebywanie w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.

Z obiektów nie mogą korzystać osoby z objawami chorobowymi, bez względu na ich charakter.

W obiekcie zalecane jest korzystanie z maseczek do czasu rozpoczęcia zajęć sportowych i po ich zakończeniu. Podczas trwania zajęć uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

Obowiązują ograniczenia ilości osób korzystających z szatni.

Osoby korzystające z obiektu SWFiS UwB, zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i instrukcji pracowników Studium.

Użytkownicy naruszający w sposób rażący zasady bezpieczeństwa, niereagujące na upomnienia pracowników i obsługi SWFiS UwB, mogą zostać wezwani do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

ZASADY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI / Z SALI DO AEROBIKU

Tabliczka przed wejściem do siłowni /aerobiku informuje o maksymalnej ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać w tej strefie.

Przy wejściu na siłownię/salę do aerobiku obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.

Na zajęcia należy przynieść własny ręcznik, w celu higienicznego korzystania z urządzeń typu ławeczki do ćwiczeń, materace.

Należy pozostawić po sobie stanowisko przygotowane dla następnej osoby, czyli zdezynfekować powierzchnie dotykowe jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki urządzeń oraz przybory ćwiczebne.

Płyn do dezynfekcji urządzeń i przyborów znajduje się w siłowni/sali do aerobiku.

Pomiędzy ćwiczącymi powinna być zachowana minimalna, bezpieczna odległość 1,5 m – nadzór sprawuje trener/opiekun grupy.

Podczas zajęć należy wietrzyć salę, zapewniając ciągłą cyrkulację powietrza.

ZASADYDLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z HAL SPORTOWYCH

Tabliczka przed wejściem do hali informuje o maksymalnej ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać na hali.

Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.

Jeżeli istnieje potrzeba korzystania z butelki z wodą/napojem to butelka musi być podpisana. Butelek bez podpisu nie można używać.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna.

Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe.

Na terenie obiektu można korzystać z własnego sprzętu sportowego.

Podczas przerwy na dezynfekcję urządzeń i trybun na boisku/hali może przebywać tylko serwis sprzątający i obsługa obiektu.

Niniejsze zasady obowiązują do odwołania, z zastrzeżeniem dokonania zmian, wynikających z wprowadzonych przepisów państwowych.