WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Realizowane zajęcia warsztatowe podzielono na dwie trzy grupy:

1) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne
2) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje zawodowe
3) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości