Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Realizowane zajęcia warsztatowe podzielono na dwie grupy:

1. Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne i przedsiębiorczości:

ZW1 – Autoprezentacja i efektywna komunikacja

ZW2 - Praca w zespole

ZW3 - Menadżer projektów

ZW4 – Zarządzanie Innowacjami – Business Model Canvas

2. Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje zawodowe i informatyczne:

ZW5 – Praca projektowa w zespołach interdyscyplinarnych

ZW6 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań

ZW7 - Nowe technologie informatyczne

ZW8 - Praktyczne aspekty inżynierii oprogramowania

ZW9 - Platformy programistyczne

ZW10 - Wybrane aspekty programowania w rzeczywistych systemach informatycznych

ZW11 - Wprowadzenie do GIS

ZW12 – MS Excel-średniozaawansowany

ZW13 - MS Access–bazy danych