Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Celem zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje komunikacyjne jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • wykorzystywania technik autoprezentacyjnych, tak aby każdy student/tka mogli w sposób świadomy i profesjonalny budować swój zawodowy wizerunek - ZW1 – Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych;
  • skutecznej komunikacji dwustronnej pozwalającej na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie skomplikowanych treści - ZW2 -  Efektywna komunikacja z elementami negocjacji;
  • budowania zespołu, rozwoju i motywowania zespołu, współpracy i komunikacji w zespole - ZW3 - Praca w zespole;
  • rozumienia mechanizmów stresu, jego źródeł i skutków, mobilizacji własnego potencjału do radzenia sobie ze stresem, panowania nad emocjami, wiedzy o technikach radzenia sobie ze stresem - ZW4 - Radzenie sobie ze stresem.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji:  01 - 05. 2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.