Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • wykorzystywania technik autoprezentacyjnych, tak aby każdy student/tka mogli w sposób świadomy i profesjonalny budować swój zawodowy wizerunek - ZW1 – Autoprezentacja i efektywna komunikacja;
  • budowania zespołu, rozwoju i motywowania zespołu, współpracy i komunikacji w zespole – ZW2 - Praca w zespole;
  • planowania i przeprowadzenia własnego projektu – ZW3 - Menadżer projektów;
  • wykorzystywania narzędzi w procesie tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych – ZW4 – Zarządzanie Innowacjami - Business Model Canvas;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01. – 05. 2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.