Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • kreatywnego rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią design thinking - ZW5 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
  • prowadzenia prac projektowych, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie projektowej - ZW6 - Praca projektowa w zespołach interpersonalnych;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01 – 05.2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.