Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Celem zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje zawodowe i/lub informatyczne jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • kreatywnego rozwiązywania problemów zgodnie z metodologią design thinking - ZW5 - Design Thinking - metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
  • wykorzystywania narzędzi do optymalizacji i modelowania procesów w firmach - ZW6 - Zarządzanie procesami;
  • wykorzystywania narzędzi w procesie tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych - ZW7 - Business Model Canvas;
  • komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - ZW8 - Finanse i księgowość w praktyce;
  • sporządzania umów na potrzeby dostawców i użytkowników chmur obliczeniowych - ZW9 - Prawo w projektach chmury obliczeniowej;
  • sporządzania i zarządzania umowami IT - ZW10 - Umowy IT;
  • wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmie prawniczej; wykorzystywania technologii sieciowej; projektowania i użytkowania baz danych na potrzeby firmy prawnicze - ZW11 - Technologia informacyjna i know-how w nowoczesnej kancelarii.

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01 – 05. 2019 r.

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.