BHP

 

Sekcja Spraw Socjalnych

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok

e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl
tel 85 745 70 55 | 85 745 71 22mgr Alicja Kotowicz, tel. 85 745 71 22, pok. 218A - kierownik Sekcji Spraw Socjalnych
mgr Anna Arciszewska, tel. 85 745 70 55, pok. 218  
mgr Anna Irena Roszkowska, tel. 85 745 70 55, pok. 218  

 


Ogłoszenie (22.03.2021 r.) 

wnioski socjalne

Uprzejmie informujemy, że w terminie  do 15  maja  2021  r. można składać  (wyłącznie  w  wersji papierowej): „Oświadczenie  uprawnionego do dopłat i  świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu  w Białymstoku”  oraz "wnioski”  o:

  1. dopłatę do wczasów pracownika oraz  dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
  2. dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
  • w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku,
  • w wieku 3-13 lat w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu na dziecko /paczka/.

W holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat) do przeznaczonego w tym celu pojemnika lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej Uniwersytetu, czy przesyłką pocztową, kurierską.

Do czasu weryfikacji Państwa wniosków w Sekcji Spraw Socjalnych - Pracodawca wypłaca świadczenia  w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze związkami zawodowymi.  Na wezwanie Pracodawcy i w terminie przez niego wskazanym  wnioskodawca będzie mógł przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:

  • złożone roczne  deklaracje podatkowe  PIT za 2020 r.,
  • w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem  rolnym - powyżej 1 Ha fizycznego  aktualne zaświadczenie lub   decyzje  podatkowe z Urzędu Gminy oraz  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich,
  • w przypadku ubiegania się o dopłaty na  dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej  /studenta, doktoranta/ lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (uczelnię).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości (Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r.  w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB).

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2020,  uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka  (patrz: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB , o którym mowa w § 9 oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.).

Bez udokumentowania jest to kwota  od 6001,00 zł.

Druki oświadczenia z  wnioskami można wydrukować ze  strony internetowej Uczelni, zakłądka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub pobrać na holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Szczegółowe informacje można uzyskać  telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych: poniedziałek-czwartek, w godz. 7.30-15.00 piątek 8.00-14.00 pod nr telefonu: 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mailem: ac-dss@uwb.edu.pl


Ogłoszenie (19.03.2021 r.)

Sekcja Spraw Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje pracowników, emerytów i rencistów naszej Uczelni, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.  można składać Wnioski o przydział domku kempingowego na wypoczynek letni na terenie Kempingu "RUSAŁKA" koło Węgorzewa /trzy  domki/.

Przydział domku zależeć będzie od sytuacji  epidemicznej w kraju oraz ustalonych obostrzeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne.

Uwaga! Druk wniosku i informacje można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalny ul. Świerkowa 20 B /II piętro/, pok. 218, nr telefonu 85-745-70-55,  85-745-71-22 lub poprzez e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

zdjęcie domku w Ośrodku wypoczynkowym


Informacja o imprezie choinkowej

W uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie w Białymstoku organizacjami związkowymi, w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2,:

  • nie odbędzie się doroczna impreza choinkowa dla dzieci,
  • realizacja przyznanego świadczenia rzeczowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie paczki choinkowej dla wszystkich uprawnionych dzieci w 2020 roku, zgodnie ze złożonymi przez Państwa wnioskami, zostaje przesunięta na rok 2021.