Kierownik

     Kierownik Zespołu Lektorów Języka Łacińskiego i Języków Romańskich     

           mgr Alina Pawłowska 

 

KONSULTACJE W SESJI: 

17.06 GODZ. 10.30-11.15 PL. NZS 1/S. 153

27.06 GODZ. 10.00-10.45 PL. NZS 1/S. 153

KONSULTACJE W SESJI POPRAWKOWEJ: 10.07 i 17.07. GODZ.10.00-10.45 PL. NZS 1/P. 111

 

                                           tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka

 

konsultacje w sesji  : 21.06 godz.12.30-13.15 UL.Liniarskiego 3/s.10 d
24.06 godz.12.45-13.30 ul.Liniarskiego 3/s.10 d
konsultacje w sesji poprawkowej : 3.07 godz.15.15-16.00 UL.Liniarskiego 3/S.10 d

a.bartnicka@uwb.edu.pl

mgr Jerzy Koniecko

konsultacje w semestrze letnim   2018/19   :

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

konsultacje w semestrze letnim :

wtorek godz.18.15 - 19.00
piątek godz. 11.30 - 12.15

ul.Liniarskiego3/s.10d

SESJA:
21 czerwca (piątek) g. 13.30-15.00 sala 10D, ul.Liniarskiego 3


SESJA POPRAWDKOWA:
9 lipca (wtorek) g. 13.00-14.30, s. 10D, ul. Liniarskiego 3
W sprawach p i l n y c h kontakt mailowy: 

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Urszula Tylicka

konsultacje w semestrze letnim  :

poniedziałek godz.18,50-19,35

Pl.NZS s.35 B 

ulatyl@uwb.edu.pl