Kierownik 

             Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Łaciny                                                             

mgr Alina Pawłowska  alina.pawlowska@uwb.edu.pl

 

poniedziałek godz.13-13,45

ul.PL.NZS 1/s.111

 

                           

                                        tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

 

 

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka

czwartek godz.18,15-19 ul.Liniarskiego 3/s.5

a.bartnicka@uwb.edu.pl 

mgr Jerzy Koniecko

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

środa godz.11,30-13 ul.Liniarskiego 3/s.7a

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Urszula Tylicka 

poniedziałek godz.19,30-20,15 ul.PL NZS 1 /s.31

ulatyl@uwb.edu.pl