Kierownik 

                                Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Łaciny                                                          

mgr Alina Pawłowska alina.pawlowska@uwb.edu.pl

 

poniedziałek godz.13-13,45

ul.PL.NZS 1/s.111

                           

 

                                         tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

 

 

PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka

czwartek godz.18,15-19 ul.Liniarskiego 3/s.5

a.bartnicka@uwb.edu.pl 

mgr Jerzy Koniecko

czwartek godz.10.00- 11.30 

ul.Liniarskiego 3/s.7a( do 20.11)

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

środa godz.11,30-13

ul.Liniarskiego 3/s.7a

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Urszula Tylicka 

poniedziałek godz.19,30-20,15

ul.PL NZS 1 /s.31

ulatyl@uwb.edu.pl