Kierownik 

  Zespół Lektorów Języka Niemieckiego,Języków Romańskich i Języka Rosyjskiego                                                         

mgr Alina Pawłowska alina.pawlowska@uwb.edu.pl

 

konsultacje:

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=13986

 

                           

 

                                         tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

 

 

PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka-Linke

konsultacje:

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=66375

a.bartnicka@uwb.edu.pl 

mgr Jerzy Koniecko

konsultacje:

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=72112&sessio

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

konsultacje:

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=60871

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Barbara Poskrobko

 

konsultacje:
https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=86076
barbara.poskrobko@uwb.edu.pl 

mgr Urszula Tylicka 

konsultacje:

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=14160

ulatyl@uwb.edu.pl

mgr Dorota Żmudzka

 

konsultacje:
https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=6580
d.zmudzka@uwb.edu.pl
Lektorat Języka Rosysjkiego kontakt/konsultacje

mgr Anna Kulik

konsultacje:

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=17018

a.kulik@uwb.edu.pl

dr G.Kvantaliani

konsultacje w sesji zimowej :

*w sprawach pilnych:
g.kvantaliani@uwb.edu.pl