Kierownik   Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego                                                              

                                           

mgr  Ewa Wyszczelska

 

    ewao@uwb.edu.pl  

wtorek godz.8,30-9,15

Budynek Rektoratu p.120 

*w sprawach pilnych : ewao@uwb.edu.pl

                           
                                        tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

 

 

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

  

mgr Anna Kulik

poniedziałek godz.13,30-15 

Budynek Rektoratu p.119

a.kulik@uwb.edu.pl

dr Danuta Kosior 

 w sprawach pilnych :

d.kosior@uwb.edu.pl

dr Gocha Kvantaliani 

 w sprawach pilnych:

g.kvantaliani@uwb.edu.pl