Wystawy
Życie na Ziemi – zarys dziejów

Plansze graficzne prezentujące
ewolucję roślin i zwierząt żyjących na Ziemi w różnych okresach geologicznych ze zwięzłym opisem  najważniejszych procesów geologicznych. Wystawa zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.