WYDZIAŁY

W zakładce znajduje się harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na rok akademicki 2017/2018.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w pierwszej turze rekrutacji.