WYDZIAŁY
W dniu 16 października 2018 r
Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
będzie ZAMKNIĘTE
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
Możliwość dofinansowania do studiów
 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje Program „Aktywny samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podjęły naukę na poziomie ponadlicealnym.
 
Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl.
 

 

 

 

Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku w ramach realizacji programu pn. "PITAGORAS 2007 - program pomocy osobom  z uszkodzeniem słuchu" sfinansował dla studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku pętle induktofoniczne, systemy FM oraz kserokopiarkę.

 

Pętle induktofoniczne zostały zainstalowane w salach dydaktycznych naszej uczelni na:

Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wydziale Filologicznym

Wydziale Historyczno-Socjologicznym

Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Wydziale Prawa.

 

Przenośne pętle induktofoniczne są do dyspozycji studentów niepełnosprawnych  w czytelni i wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Kserokopiarka będzie służyć wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.