WYDZIAŁY

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy działa od 1999 roku. Jego patron, prof. Myrcha gromadzenie zbiorów rozpoczął w 1978 roku. Z wyprawy na Polską Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego przywiózł do ówczesnego Zakładu Biologii w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku pierwsze eksponaty -  bezkręgowce morskie i ptaki antarktyczne. Dzisiaj Centrum szczyci się unikatową w światowej skali kolekcją Kości eoceńskich pingwinów z Wyspy Seymour z holotypami 5 gatunków.  

W czerwcu 2015 roku Centrum przeniosło  się do nowego, przestronnego budynku w Kampusie przy ul. Ciołkowskiego 1J. W dziewięciu salach wystawowych na powierzchni 750 m2  prezentowane są ekspozycje stałe (zakładka Wystawy):  Przyroda północno-wschodniej Polski;  Skamieniałości z osadów polodowcowych; Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia; Fauna mórz podzwrotnikowych; Stawonogi tropikalne; Przyroda rejonów polarnych; Filogeneza zwierząt tkankowych; Ewolucja naczyniowych roślin lądowych; Minerały i skały; Życie na Ziemi - zarys dziejów; Hodowle terraryjne oraz dwie ekspozycje czasowe : Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie i Madagaskar - ginący świat (zakładka Wystawy czasowe). 

Zapraszamy także do korzystania ze ścieżek edukacyjnych (zakładka Ścieżki edukacyjne): multimedialnej  - Ptaki Polski i terenowej - Lapidarium magmowych głazów narzutowych, zrealizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej 

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw
 w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00
w soboty od 10.00 do 14.00. 
Wstęp bezpłatny. 
 
 
 Noc Biologow 2018 INT
 
 
ZAPRASZAMY  NA  WYSTAWĘ
PLAKAT_HZ_INT

Wystawa „Życie na Ziemi – zarys dziejów” Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku prezentuje rozwój fauny i flory od kambru - najstarszego okresu ery paleozoicznej, którego początek sięga 542 mln lat wstecz, po plejstocen – czas kilku wielkich zlodowaceń na Ziemi w ostatnich 2 milionach lat. Na 12 planszach graficznych przedstawiona została paleogeografia świata i Polski, rekonstrukcje pejzaży florystycznych i typowych zespołów faunistycznych w poszczególnych okresach er: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. Plansze dodatkowo zawierają zwięzłe teksty o ważnych wydarzeniach geologicznych oraz najistotniejszych tendencjach ewolucyjnych w rozwoju flory i fauny w każdym okresie, a także informacje o rodzajach skał z tamtych czasów występujących dzisiaj na terenie Polski.

ZnZ_INT_alfa_12

Całość ekspozycji uzupełnia kolekcja pięknie zachowanych skamieniałości z poszczególnych okresów geologicznych i z różnych miejsc naszego globu, będąca dokumentacją bogactwa i różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, jakie przed setkami, dziesiątkami czy milionami lat temu rosły i żyły na Ziemi oraz ich zmienności jako efektu przystosowań do ciągle zmieniającego się środowiska.

ZnZ_INT_alfa_14

Wystawa prezentowana będzie od 15 listopada do 14 grudnia 2017 roku (od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 21.00, a w niedziele od 10.00 do 20.00) w Centrum Handlowym ALFA  przy ul. Świętojańskiej 15 w Białymstoku.

ZnZ_INT_alfa_10

Organizatorzy:
Uniwersytet w Białymstoku 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Centrum Handlowe ALFA

23 i 24 września 2017 roku w godzinach 10.00 - 16.00
nasze Centrum uczestniczy w akcji

dzien_seniora_stronawww
organizowanej przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy
- szczególnie +60-latków - 
do bezpłatnego (jak przez cały rok)
zwiedzania wystaw z przewodnikiem.
Czekamy na Państwa!!!


Tytulowa_INT
wystawa fotografii przyrodniczej
wypożyczona z Białowieskiego Parku Narodowego
w dniach 22.06. - 31.08.2017 prezentowana będzie
w holu Instytutu Biologii 
na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku
przy ul. Ciołkowskiego 1J.


„Puszcza za naszym progiem” 
wystawa fotografii przyrodniczej

PLAKAT_INT
Od 30 maja na terenie Alfa Centrum oglądać można autorską wystawę fotografii profesora Marka Konarzewskiego z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i doktora Janusza Kupryjanowicza z Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy ukazujących bogactwo i różnorodność przyrody Puszczy Knyszyńskiej. Organizatorami wystawy są Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze i Alfa Centrum.

„Obok Warszawy, Białystok jest jedynym dużym polskim miastem bezpośrednio sąsiadującym z puszczą. Ów bardzo wyjątkowy kompleks leśny -  Puszcza Knyszyńska rozciąga się na obszarze ponad 1000 km2 i wśród lasów nizinnych nie ma sobie równych pod względem zróżnicowania rzeźby terenu, rozmaitości siedlisk oraz bogactwa roślin i zwierząt. Znajdziemy tu strumienie o górskim wręcz charakterze, lecz również bagienne mateczniki, jakby żywcem wyjęte z mickiewiczowskich strof „Pana Tadeusza” i żubry kojarzone z Puszczą Białowieską. A wszystko to w odległości do 40 km od centrum Białegostoku!
Wystawa jest częścią naszego projektu dokumentującego przyrodnicze bogactwo Puszczy Knyszyńskiej. Mamy nadzieję, że prezentowane zdjęcia zachęcą Państwa do zapoznania się z tym niezwykłym i nie do końca odkrytym skarbem przyrody Podlasia.

                Autorzy

Wystawę „Puszcza za naszym progiem” można oglądać od 30 maja do 19 czerwca w Alfa Centrum, w pasażu naprzeciwko wejścia od ulicy Świętojańskiej. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. 

20 maja 2017 NOC MUZEÓW w naszym Centrum

 

(18.00 – 19.00, 19.15 ­– 20.15, 20.30 – 21.30, 21.45 – 22.45, 23.00 – 24.00)
Różnorodność przyrody
zwiedzanie z przewodnikiem wystaw:
- Środowiska przyrodnicze północno-wschodniej Polski

- Skamieniałości z plejstoceńskich osadów polodowcowych

- Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia

- Przyroda rejonów polarnych

- Fauna mórz podzwrotnikowych

- Stawonogi tropikalne

- Madagaskar – ginący świat

- Filogeneza tkankowców

- Ewolucja naczyniowych roślin lądowych

- Minerały i skały

- Życie na Ziemi – zarys dziejów

- Hodowle terraryjne (różne gatunki gadów i stawonogów)

oraz indywidualnie wystawy:
- Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

 

(18.30 – 19.00, 19.30 – 20.00, 20.30 – 21.00)
Ptaki Polski
multimedialne warsztaty edukacyjne do nauki rozpoznawania gatunków krajowej awifauny przy pomocy programu komputerowego zakupionego z dofinansowaniem unijnym oraz eksponatów znajdujących się na wystawie „Środowiska przyrodnicze północno-wschodniej Polski”.

 

(19.00 – 20.00)
Nie taki pająk straszny…

warsztaty laboratoryjne mające na celu zapoznanie uczestników z przedstawicielami tej grupy stawonogów, których najczęściej się boimy lub brzydzimy. Pod mikroskopami można będzie obejrzeć zarówno pająki krajowe, jak i egzotyczne (w tym ptaszniki), a także dowiedzieć się jak one polują, zimują i czy są niebezpieczne dla ludzi.

(zapisy telefoniczne 85 7457322 pon. – pt. od 10.00 do 15.00  –  tylko 14 miejsc dla młodzieży szkolnej).
W dniach 18 - 20 maja 2017 roku zapraszamy
na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Program imprez propoponowanych
przez nasze Centrum na stronie

https://dniotwarte.eu/beneficjent/852/roznorodnosc-przyrodnicza-nie-tylko-podlasia
ZAPRASZAMY!!!Zapraszamy do obejrzenia wystawy
ZAJRZYJMY DO ŚRODKA,
której autorką jest dr Joanna Leśniewska, pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, prezentująca mikroskopowe fotografie struktur komórkowych, tkanek i organów roślinnych wykonane z użyciem różnych technik: jasnego pola, kontrastu Nomarskiego (DIC) i fluorescencji.

Wystawę będzie można oglądać codziennie od 20 kwietnia do 15 maja  na pasażu przy "Zarze" w ALFA CENTRUM na ul. Świętojańskiej 15 w Białymstoku w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 21.00, a w niedziele od 10.00 do 20.00.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Zapraszamy!