WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 
 
 
 
 
 
 
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

- Kod Uczelni - PL BIALYST04
- Erasmus Policy Statement

Realizacją programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Białymstoku zarządzają Koordynatorzy. Na szczeblu centralnym pytania związane z programem można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej, gdzie informacji udzielają osoby zajmujące się realizacją programu:

mgr Anna Sylwia Maj - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia - 85 745 70 21; erasmus@uwb.edu.pl

mgr Joanna Matowicka
- koordynator ds. studentów przyjeżdząjących oraz nauczycieli akademickich wyjeżdżających na wykłady -   85 745 70 51; incoming@uwb.edu.pl

mgr Emilia Kozłowska
- koordynator ds. studentów/absolwentów wyjeżdżających na praktyki - 85 745 70 89;                e.kozlowska@uwb.edu.pl

mgr Piotr Białas
- koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi programu (KA107 - Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia) -  85 745 70 19, p.bialas@uwb.edu.pl

mgr Urszula Danilczyk
- koordynator ds. umów bilateralnych - 85 745 70 19; u.danilczyk@uwb.edu.pl

mgr Ewa Szpiganowicz
- koordynator ds. wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników na szkolenia - 85 745 70 89; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl


 
Kontakt:
Uniwersytet w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, 15 - 097 Białystok, Pokój 808, VIII piętro
tel./fax +48 85 745 70 89, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl
 
Godziny pracy Działu Współpracy Międzynarodowej: poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30
Studenci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 14.00

 

KOORDYNATOR UCZELNIANY

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr hab. Anna Piszcz,
prof. UwB

 Koordynator Uczelniany

Dział Współpracy Międzynarodowej

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 14,

15-097 Białystok

tel./fax:

85 745 70 89

piszcz@uwb.edu.pl

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI /INSTYTUTOWI

 

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Emilia Grądzka

Instytut Chemii

Zakład Metod Fizykochemicznych

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok


tel. 85 738 80 81

 

emilia@uwb.edu.pl

dr inż. Maciej Karpowicz

Instytut Biologii

Zakład Hydrobiologii

Ul. Ciołkowskiego 1J

15-245 Białystok

tel. 85 738 83 93

fax: 85 745 73 02

m.karpowicz@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Marek Kruk

Koordynator Wydziałowy

Zakład Zarządzania

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

tel. 85 745 77 19

fax: 85 741 46 85

marek.kruk@uwb.edu.pl

dr Anna Busłowska

Asystentka Koordynatora ds. studentów wyjeżdżających

Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

tel. 85 745 77 25

aniabuslowska@yahoo.com

dr Paweł Piątkowski

Asystent Koordynatora ds. studentów przyjeżdżających

Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

tel. 85 745 77 21

erasmus_pl@wp.pl

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Konrad Szamryk

Instytut Filologii Polskiej

Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 71

fax: 85 745 74 54

konrad.szamryk@wp.pl

dr Krzysztof Rutkowski

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zakład Językoznawstwa Historycznego

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 99

fax: 85 745 74 49

krz.rut@gmail.com

dr Weronika Łaszkiewicz

Instytut Neofilologii – język angielski

Zakład Kultur i Literatur Anglojęzycznych

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

tel. 85 745 75 16

fax: 85 745 75 16/ tel. 502 086 758


weronika.laszkiewicz@wp.pl

dr Adrianna Naruk

Instytut Neofilologii – język francuski

Zakład Języka Francuskiego

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

tel. 85 745 75 26

fax: 85 745 75 16

a.naruk@uwb.edu.pl

dr Karolina Wierel

Zakład Wiedzy o Kulturze

Zakład Wiedzy o Kulturze

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

 

tel.  85 745 74 78

wierelka@o2.pl

 

WYDZIAŁ FIZYKI

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Krystyna Perzyńska

Koordynator Wydziałowy

Zakład Fizyki Ciała Stałego

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

tel. 85 738 81 72

fax. 85 745 72 23

k.perzynska@uwb.edu.pl

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Maciej Białous

Instytut Socjologii i Kognitywistyki

Zakład Historii Społecznej

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 42

fax: 85 745 71 04

m.bialous@uwb.edu.pl

dr Iwona Turowska

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zakład Historii Najnowszej po 1945r.

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

tel.
85 745 75 06

iwona.anna.turowska@gmail.com

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Jarosław Kotowicz

Koordynator Wydziałowy

Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

ul. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

tel. 738 83 42

kotowicz@math.uwb.edu.pl

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska

Koordynator Wydziałowy

Katedra Edukacji Międzykulturowej

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

tel.:85 745 74 03
fax: 85 745 7395

pip.erasmus@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

 dr hab. Elżbieta Kużelewska

 Koordynator Wydziałowy

 Katedra Politologii

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

 

tel. 85 745 71 64

fax. 85 740 60 89

uwb.incoming@gmail.com

dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska

Koordynator ds. studentów wyjeżdżających

Zakład Prawa Karnego

i Kryminologii

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

tel. 85 745 71 64

fax.85 740 60 89

law.outgoing@gmail.com

mgr Emilia Truskolaska
Koordynator ds. studentów przyjeżdżających

Zakład Prawa Karnego

i Kryminologii

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

tel. 85 745 71 64

fax.85 740 60 89

incoming.law@gmail.com

 

Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

mgr Stanisław Pilżys Koordynator Wydziałowy

Katedra Ekonomii

Kalvariju g. 135

LT-08221 Vilnius

tel. + 370 5277 4760

s.pilzys@uwb.edu.pl  

 

Wzór umowy bilateralnej - Erasmus+ KA103