WYDZIAŁY

 

 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku


e-mail: rusd@uwb.edu.pl

adres korespondencyjny:

ul. M. Skłodowskiej Curie 14

15-097 Białystok
 

 


 

Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku - kadencja 2014/2016

Przewodniczący

Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB

mgr Konrad Wnorowski

mail: konradwnorowski@o2.pl

 

Wiceprzewodniczący

Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB

mgr inż. Edgar Filip Różycki

mail: edgar.filip.rozycki@gmail.com

 

Członek Prezydium - Sekretarz

Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB

mgr Małgorzata Roszkowska

mail: malgorzata.roszkowska@gmail.com


Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu w Białymstoku 


Wydział Biologiczno-Chemiczny:

 1. mgr Mariana Kozłowska
 2. mgr Ida Laskowska

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 1. mgr Małgorzata Roszkowska
 2. mgr Elżbieta Pytel

Wydział Historyczno - Socjologiczny:

 1. mgr Monika Kozłowska
 2. mgr inż. Edgar Filip Różycki

Wydział Filologiczny:

 1. mgr Szymon Trusewicz
 2. mgr Monika Justyna Roman


Wydział Prawa:

      1. mgr Ewelina Wojewoda
      2.
mgr Konrad Wnorowski
Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów 
(kadencja: 16 grudnia 2015 - 15 grudnia 2016r.)
 1.         mgr Michał Brodecki - Wydział Prawa
 2.         mgr Magdalena Winograd - Wydział Historyczno - Socjologiczny
 3.         mgr Joanna Głuszek - Wydział Filologiczny
 4.         mgr Zofia Korbut – Wydział Biologiczno – Chemiczny
 5.         mgr Angelika Parfieniuk – Wydział Ekonomii i Zarządzania


Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu w Białymstoku 
      

mgr Szymon Trusewicz – Przewodniczący

mgr Maciej Bitiucki – Wiceprzewodniczący

mgr Małgorzata Roszkowska – Sekretarz

mgr Ida Laskowska

mgr Monika Kozłowska

mgr Konrad Wnorowski