Biuro Karier
Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

RUSZYŁA REKRUTACJA

Na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

Przewidziana jest od 31 października do 30 listopada 2021

 

 

 

Studentów zainteresowanych wyjazdem na

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy do Działu Spraw Studenckich - Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów 

 Więcej informacji o programie >>> Kliknij

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY UE 

 

The European Union under the "EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus" programme is launching a call for proposals for EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) scholarships for Belarusian students who are already studying at universities in Lithuania, Latvia,Czechia, and Poland, as well as for those who will start their studies in the academic years 2021/22 and 2022/23.

The scholarship is available for the entire period of study at the bachelor's or master's level and is worth 450 EUR per month paid from September to June. Additionally, a one-time reimbursement of travel expenses will be provided. Students of Lithuanian, Latvian, Czech, and Polish universities and those who have applied for the academic year 2021/22 and fulfil at least one of the following criteria may apply:

  1. Those who have suffered repression during the protests related to the 2020 presidential election and have been forced to leave Belarus;
  2. Those experiencing financial difficulties or who does not have enough funds to live in one of the four countries listed;
  3. Those who have a disability.

 Application deadline is September 6, 2021.

 Please find more information and a list of required documents at http://eu4belarus.info

"EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus" is a set of special measures adopted by the European Union in response to the political crisis following the presidential elections in Belarus. Its overall objective is to contribute towards reinforcing resilience to achieve civic empowerment and sustainable economic growth in Belarus. The EU4Belarus – SALT programme is administered by the Central Project Management Agency and implemented in cooperation with the Education Office at Svetlana Tikhanovskaya's cabinet.

#studyinlt #studyinpl #studyinlv #studyinczechia #eu4belarus #scholarships #education #solidaritywithbelarus #cpma #EUinBelarus MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2021/2022 w systemie USOSweb

KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 (AKTUALIZACJA: 29.06.2021)

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2021/2022:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie od 26 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie od 17 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

 

Termin kwaterowania na rok akademicki 2021/2022

UWAGA:  Informujemy, że kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w terminie od (sobota) 25 września 2021 r. do 5 października 2021 r. (wtorek)

 

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych (również niestacjonarnych). Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

`

Pliki do pobrania:

  Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta

 

 

_________________________________________________

STYPENDIA SANTANDER 

EDYCJA 2021

 

 

Ruszyła kolejna edycja STYPENDIÓW SANTANDER pod hasłem #LIFELONGLEARNING

W 2021 roku Santander rozszerza wsparcie i  WYBRANE PROJEKTY KIERUJE  NIE TYLKO DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW, 

ALE TAKŻE DO WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT I SĄ ZAINTERESOWANE ROZWOJEM OSOBISTYM.

PROMOCJA IDEI CIĄGŁEGO ROZWOJU

  

 

Nowe programy rozwojowe w ramach Stypendiów Santander #LifelongLearning 

Obecnie trwają nabory na:

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

500 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności językowych. Grono najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia English Online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych osób uzyska dostęp do materiałów  dydaktycznych Road to IELTS oraz możliwość bezpłatnego zdania testu IELTS. Projekt kierowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów polskich uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i chcą rozwijać znajomość języka angielskiego.

Aplikuj do 6 czerwca 2021 r., godz. 23.00 Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts  

Stypendium Santander Tech | Kompetencje cyfrowe edycja 3. UEW 2021

80 miejsc dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy chcą rozwinąć kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL oraz Business Intelligence w formie warsztatów online. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach. Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Aplikuj do 23 maja 2021 r., godz. 23.00 Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-3-uew-2021

Stypendium Santander Tech | Reskilling in Data Analytics –Ubiqum Code Academy

50 miejsc dla  osób powyżej 18 roku życia, które chcą pracować na stanowiskach związanych z analizą danych. Aby wziąć udział w programie nie jest wymagane posiadanie wiedzy ani doświadczenia z tej tematyki. Program odbędzie się w j. angielskim i hiszpańskim w formie zajęć na platformie online.

Aplikuj do 26 maja 2021 r., godz. 23:00 Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-data-analytics-ubiqum

Santander Scholarship Skills | Digital Training for Business Management -IE University

2000 miejsc na kursy online dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 4 kursów: przywództwa w czasach niepewności (w j. angielskim), zarządzanie zespołem oraz sprzedażą, a także koncentracji na kliencie (w j. hiszpańskim).

Aplikuj  do 13 lipca 2021 r., godz. 23:00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-skills-digital-training-for-business-management-ie-university

Zachęcamy do odwiedzania: platformy santander-grants.com oraz profilu www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska, na których publikowane są informacje o Stypendiach Santander.
Grupa Santander wspiera szkolnictwo wyższe

Pliki:

Stypendia Santander -2Q2021 #Lifelonglearning

Nowe programy rozwojowe w ramach Stypendiów Santander #LifelongLearning

 W razie pytań proszę o kontakt z santander.universidades@santander.pl

 

 

 

_________________________________________________


 ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU w roku akademickim 2020/2021

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznania świadczeń na rok akademicki 2020/2021 >>> Kliknij

  Link: Instrukcje rok akademicki 2020/2021 >>> Kliknij

Link: Regulaminy i instrukcje

 

_________________________________________________


 


 Informacja o kredytach studenckich na rok akademicki 2020/2021 

Zapoznaj się z informacjami w ulotce Pobierz plik: >>> Kliknij

 

Decyzja kredytowa:  

 - kwota kredytu 400 zł, 600 zł, 800 zł, 1.000 zł
 - płatny w miesięcznych tranaszach
 - na cały okres studiów  
 - spłata kredytu po dwóch latach od ukończenia studiów 
 - dochód na osobe w rodzinie nie może przekraczać 3.000 zł - do pozytywnej decyzji krdytowej

 

Więcej ważnych informacji o sytemie kredytów studenckich w Zakładce: Kredyt studencki: >>> Kliknij 

 

_________________________________________________ 


 

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UwB 
PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ

Szczegółowe informacje o zasadach rozliczania środków finansowych znajdują u zakładce "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij 

  


Dofinansowanie - Parlamentu Studenckiego / Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów / Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

I. Złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych

Do Parlamentu Studenckiego
Do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Do Rektora UwB

II. Dostarczenie zgłoszenia do akceptacji Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Działu Nauki   

Do pobrania: Druk_zgloszenie_konferencji

III. Konsultacja z Działem Spraw Studenckich – Sekcją Organizacji Studenckich i Toku Studiów w sprawie wykorzystania przyznanych środków  

Konsultacja w sprawie wydatkowanych środków musi odbyć się PRZED zakupem towarów bądź zamówieniem usługi.

IV. Rozliczenie wydarzenia

Formy wykorzystywania przyznanych środków finansowych poprzez: faktury przelewowe; faktury gotówkowe; zaliczka.
Rozliczenie faktury
Faktury do opłacenia przez UwB należy dostarczyć minimum 7 dni przed upływem terminu płatności.
Rozliczenie kosztów imprezy powinno być dostarczone Kwesturze przez organizatora w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia imprezy.
Rozliczenie zaliczki
Rozliczenie delegacji

Dofinansowanie - Dziekan 

  1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne na Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Rozliczenie środków przyznanych przez Dziekana student rozlicza na Wydziale.

Zakładka "Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych" >>> Kliknij