Biuro Karier
Aktualności

 

W dniu 4 kwietnia 2019r została uchwalona przez Sejm ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która:

  • wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez podmioty publiczne;
  • wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności;
  • określa procedury w razie uchyleń od zapewnienia dostępności cyfrowej;
  • określa kompetencje Ministra Cyfryzacji w zakresie monitoringu urzędowych stron www i aplikacji mobilnych.

Ustawa ta zastępuje, uzupełnia i uściśla już istniejące wcześniej w polskim prawie przepisy, a jednocześnie wdraża przepisy unijne.

 

Wskazówki jak stosować zapisy Ustawy:

 


tło prezentacji

DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Prezentacja Piotra Witka z Fundacji Utilitia

 


Tworzenie dostępnych dokumentów pakietu Office

Podczas tworzenia zawartości za pomocą programu Office możesz je łatwo udostępnić osobom niepełnosprawnym przez niektóre proste dostosowania. Możesz użyć kilku wbudowanych funkcji Office, aby upewnić się, że każdy może czytać i zrozumieć dokumenty. Zwiększając ułatwienia dostępu w dokumentach, możesz powiększyć się do całej grupy odbiorców, a nie tylko do jej części.


Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące ułatwiania Word dokumentów osobom niepełnosprawnym. Word oferuje wiele wbudowanych funkcji, które ułatwiają czytanie i tworzenie dokumentów przez inne możliwości. Word oferuje również narzędzie do sprawdzania ułatwień dostępu, które lokalizuje elementy, które mogą powodować problemy z osobami niepełnosprawnymi. 


Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten pomocy technicznej Microsoftu zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych. Prezentacje programu PowerPoint zwykle w dużej mierze składają się z elementów wizualnych, dlatego osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć ich znaczenie, jeśli utworzysz slajdy z myślą o ułatwieniach dostępu.


 Więcej danych znajdą Państwo na stronie DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA Ministersrwa Cyfryzacji.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dostepnosc-cyfrowa