Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw Komisji Europejskiej w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

W ramach Programu Erasmus+ Uniwersytet w Białymstoku realizuje Akcję 1 („Mobilność edukacyjna”) i Akcję 2 („Projekty międzynarodowe”). Mobilności studentów i pracowników mogą odbywać się  do krajów programu ( KA103) i krajów partnerskich (KA107).


Kod Uczelni - PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement - pobierz