Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
 
Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze


Kod Uczelni - PL BIALYST04
Erasmus Policy StatementRealizacją programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Białymstoku zarządzają Koordynatorzy. Na szczeblu centralnym pytania związane z programem można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej, gdzie informacji udzielają osoby zajmujące się realizacją programu:


mgr Anna Sylwia Maj - Kierownik/koordynator ds. umów bilateralnych - 85 745 70 21 a.maj@uwb.edu.pl
mgr Maksymilian Fiedoruk- koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia - 85 745 70 19 erasmus@uwb.edu.pl
mgr Joanna Matowicka - koordynator ds. studentów przyjeżdzających oraz nauczycieli akademickich wyjeżdżających na wykłady - 85 745 70 51 incoming@uwb.edu.pl
mgr Piotr Białas - koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi programu (KA107) - 85 745 70 19 p.bialas@uwb.edu.pl
mgr Urszula Danilczyk - koordynator ds. wyjazdów studentów na praktyki - 85 745 70 89 u.danilczyk@uwb.edu.pl
mgr Ewa Szpiganowicz - koordynator ds. wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników na szkolenia - 85 745 70 89; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl
 
Kontakt:
Uniwersytet w Białymstoku
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, Pokój 11, parter
tel./fax +48 85 745 70 89, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl
 
Godziny pracy Działu Współpracy Międzynarodowej: poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30
Studenci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 14.00
 


KOORDYNATOR UCZELNIANY

 

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr hab. Anna Piszcz,
prof. UwB

 Koordynator Uczelniany

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Świerkowa 20 B,

15-328 Białystok

tel./fax:

85 745 70 89

piszcz@uwb.edu.pl

 

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI / INSTYTUTOWI

 

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Joanna Breczko

Instytut Chemii

Zakład Metod Fizykochemicznych

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok


tel. 85 738 80 67

 

j.luszczyn@uwb.edu.pl

dr inż. Maciej Karpowicz

Instytut Biologii

Zakład Hydrobiologii

Ul. Ciołkowskiego 1J

15-245 Białystok

tel. 85 738 83 93

fax: 85 745 73 02

m.karpowicz@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Marek Kruk

Koordynator Wydziałowy

Zakład Zarządzania

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

tel. 85 745 77 19

fax: 85 741 46 85

marek.kruk@uwb.edu.pl

dr Anna Busłowska

Asystentka Koordynatora ds. studentów wyjeżdżających

Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

tel. 85 745 77 25

a.buslowska@uwb.edu.pl

dr Joanna Prystrom

Asystent Koordynatora ds. studentów przyjeżdżających

Zakład Ekonomii i Finansów Samorządu Terytorialnego

tel. 85 745 77 20

j.prystrom@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Wiktor Gardocki

Instytut Filologii Polskiej

Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 7514

fax: 85 745 74 54

w.gardocki@uwb.edu.pl

dr Krzysztof Rutkowski

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zakład Językoznawstwa Historycznego

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 99

fax: 85 745 74 49

k.rutkowski@uwb.edu.pl

dr Weronika Łaszkiewicz

Instytut Neofilologii – język angielski

Zakład Kultur i Literatur Anglojęzycznych

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

tel. 85 745 75 16

fax: 85 745 75 16


w.laszkiewicz@uwb.edu.pl

dr Małgorzata Kamecka

Instytut Neofilologii – język francuski

Zakład Języka Francuskiego

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

tel. 85 745 75 26

fax: 85 745 75 16

m.kamecka@uwb.edu.pl

dr Karolina Wierel

Zakład Wiedzy o Kulturze

Zakład Wiedzy o Kulturze

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

 

tel.  85 745 74 78

k.wierel@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ FIZYKI

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Krystyna Perzyńska

Koordynator Wydziałowy

Zakład Fizyki Ciała Stałego

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

tel. 85 738 81 72

fax. 85 745 72 23

k.perzynska@uwb.edu.pl

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

mgr Jakub Barszczewski

Instytut Socjologii i Kognitywistyki

Katedra Socjologii Wielokulturowości

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

 -

 

j.barszczewski@uwb.edu.pl

dr Piotr Łozowski

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zakład Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku)

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 45

p.lozowski@uwb.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Jarosław Kotowicz

Koordynator Wydziałowy

Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

ul. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok
tel. 738 83 42
kotowicz@math.uwb.edu.pldr Tomasz Czyżycki
Asystent Koordynatora

Zakład Matematyki Stosowanej
ul. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok

tel. 738 83 43

tomczyz@math.uwb.edu.pl

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

mgr Marta Kuczyńska

Koordynator Wydziałowy

Zakład Pedagogiki Społecznej

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

-

m.kuczynska@uwb.edu.pl

dr Tomasz Prymak

Koordynator Wydziałowy

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

ul.  Świerkowa 20

15-328 Białystok

85 745 72 83

t.prymak@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

 dr Magdalena Perkowska

 Koordynator Wydziałowy

 Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

 

tel. 85 745 71 64

fax: 85 740 60 89

m.perkowska@uwb.edu.pl

dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska

mgr Kamila Bezubik

Koordynatorzy ds. studentów wyjeżdżających

Zakład Prawa Karnego

i Kryminologii

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

tel. 85 745 71 64

fax: 85 740 60 89

law.outgoing@uwb.edu.pl

mgr Karolina Zapolska
Koordynator ds. studentów przyjeżdżających

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

tel. 85 745 71 64

fax: 85 740 60 89

incoming.law@uwb.edu.pl

 

Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

mgr Stanisław Pilżys Koordynator Wydziałowy

Katedra Ekonomii

Kalvariju g. 135

LT-08221 Vilnius

tel. + 370 5277 4760

s.pilzys@uwb.edu.pl