OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Glotta

 

 

PLANOWANE GRUPY (2022/23)

 

JĘZYK ANGIELSKI

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B (Budynek Rektoratu)

liczba osób w grupie: 10-12

 

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę przed zgłoszeniem zapoznać się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny)

 

PLANOWANE GRUPY (szczegóły poniżej):

TELC B2

TELC B2 online

KONWERSACJE

C1 (advanced)

 

Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. z 5-min. przerwą)

(kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 750 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB);

             920 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

 

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC B2 na miejscu.

Planowany termin egzaminu: kwiecień 2023

Cena egzaminu: ok. 700 zł

 

GRUPA STACJONARNA TELC B2 (ul. Świerkowa 20 B)

Uwaga! W przypadku ponownego lockdownu, zajęcia przejdą na formę zdalną.

poniedziałek 16:30-18:50 (+/- 30 min.)

 

 

GRUPA ONLINE TELC B2 (platforma MS Teams)

termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

 

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

*Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

 

Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

 

KONWERSACJE (poziom B2+) - kurs konwersacyjny, 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 90 min.

(kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 750 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB);

            920 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

wtorek 18:30-20:00

 

C1 (advanced) - kurs 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. z 5-min. przerwą)

(kompilacja materiałów z różnych źródeł lub podręcznik na poziomie C1; koszt materiałów / podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 750 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB);

            920 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

czwartek 16:30-18:50

 

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC C1 na miejscu.

Planowany termin egzaminu: czerwiec 2023

Cena egzaminu: ok. 700 zł

 

Terminy  wpłat za kurs :

pracownicy,studenci,doktoranci UwB

I rata (500 zł) - początek października 2022 r. (przed pierwszymi zajęciami)

II rata (250 zł) - początek stycznia 2023 r.

 

Spoza  UwB:

I rata – 600 zł - początek października 2022 r. (przed pierwszymi zajęciami),

II rata – 320 zł -  początek stycznia 2023 r.

 

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul.Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

tytuł przelewu: GLOTTA TELC B2

Dowód wpłaty proszę przesłać drogą mailową (m.szachowicz@uwb.edu.pl).

 

Uwaga!

Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy.

Kursy ruszają w październiku. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy z wykładowcą prowadzącym zajęcia w danej grupie.