Przygotowanie danych w systemie USOS do wydruku kart obciążeń/sprawozdań
pracowników naukowo dydaktycznych.

 


Instrukcja przygotowania danych