Akademicka Poradnia Psychologiczna

Data wydarzenia 02-10-2018

Akademicka Poradnia Psychologiczna

działająca przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB - ul. Świerkowa 20, pokój B8 (wejście obok Hali Sportowej)


Oferuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Działalność Akademickiej Poradni Psychologicznej polega na udzielaniu wsparcia psychologicznego, informacyjnego oraz psychoedukacji. Poradnia nie prowadzi psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Każdemu studentowi przysługują 2 spotkania (trwające 45 minut) w Akademickiej Poradni Psychologicznej w semestrze akademickim.

Poradnia działa zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego.

Z oferty Poradni można skorzystać po uprzednim kontakcie e-mailowym i umówieniu się z jedną z pracujących w niej osób.

 

Zespół tworzą pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej

 

 dr Andrzej Dakowicz, środa 13.00-14.30 - a.dakowicz@uwb.edu.pl


 dr Agnieszka Masłowiecka, piątek 15.00 – 16.30 - a.masłowiecka@uwb.edu.pl


 dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk, wtorek 8.30 – 10.00 - a.nowakowska@uwb.edu.pl


 dr Irena Parfieniuk, czwartek, 12.00 – 13.30 - i.parfieniuk@uwb.edu.pl