Cyberprzestępczość - przyczyny, motywacje, sposoby. Konferencja naukowa na Wydziale Prawa.

Data wydarzenia 06-03-2017
16 marca 2017 r. Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii UwB,  działające przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Internet jako miejsce popełniania przestępstw", która odbedzie się w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Mickiewicza 1).
  
Internet we współczesnym świecie odgrywa znaczącą rolę, służy szybkiemu kontaktowaniu się, rozpowszechnianiu idei czy nawet robieniu zakupów. Niemniej jednak jest to także miejsce, gdzie popełniane są przestępstwa. Owo zjawisko nazwano cyberprzestępczością, która jest niejednorodna i wielowymiarowa, ponieważ komputery i ich sieci to potężne narzędzia w rękach zarówno zorganizowanych grup przestępczych, jak i pojedynczych sprawców.


Podczas konferencji eksperci przyjrzą się przyczynom, skali i dynamice cyberprzestępczości, motywacji sprawców oraz sposobom popełniania przestępstw z wykorzystaniem Internetu, metodom wykrywania i zapobiegania tego zjawiska. 

Konferencja podzielona została na trzy panele: panel ekspercki i dwa panele studencko-doktoranckie.

W skład Rady Naukowej wchodzą: prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (Dziekan Wydziału Prawa UwB), dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB), dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB (Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB), dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB).

Patronaty honorowe nad konferencją sprawują: rektor UwB – dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, oraz dziekan Wydziału Prawa UwB – prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: TVP3 Białystok, portal miejski Białystok Online, zaś partnerami są: Wydawnictwo Od.Nowa oraz Temida2.

HARMONOGRAM:

 

9:30 – 9:45

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, Dziekan Wydziału Prawa UwB

Otwarcie konferencji

9:45 – 10:00

dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UWM

Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatunkami fauny i flory w Internecie

10:00 – 10:15

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa UwB

Charakterystyka koncepcji Cyber Threat Intelligence – CTI

10:15 – 10:30

dr Maria Hapunik

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Uzyskiwanie oraz wykorzystywanie danych retencyjnych przez Policję
w aspekcie zwalczania przestępczości w Internecie

10:30 – 10:45

dr Iwona Wrońska – Konsul Honorowy Republiki Estonii

Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa UwB

Bezpieczeństwo cybernetyczne – doświadczenia Estonii

10:45 – 11:00

dr Joanna Narodowska

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UWM

Seks pokazy online – potencjalne zagrożenia kryminalne

11:00 – 11:15

dr Maciej Duda

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UWM

Internet jako miejsce popełniania przestępstw z nienawiści

11:15 – 11:30

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa UwB

Uzależnienie od Internetu – nowa forma patologii społecznej

11:30 – 11:45

dr Rafał Rejmaniak

Wydział Prawa UwB

Drukowanie broni 3D – zabawa czy zagrożenie? Diagnoza zjawiska

11:45 – 12:00

mgr inż Anna Predko-Maliszewska, mgr Konrad Wnorowski, NeaSystem Rozwiązania Informatyczne

Przestępczość w Internecie – jak się zabezpieczyć

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

Panel I – prowadzący: dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

12:15 – 12:30

mgr Małgorzata Żukowska, WPiA UMK

Przestępstwo tzw. groomingu

12:30 – 12:45

mgr Michał Grudecki, WPiA UŚ

Prawnokarne konsekwencje hejtingu internetowego

12:45 – 13:00

mgr Marta Zwierz, WPiA UW

O przestępstwie kradzieży tożsamości, technikach jego popełnienia i szkodzie wyrządzonej osobie pokrzywdzonej

13:15 – 13:30

Tomasz Berdzik, Paulina Iwanicka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Cyberprzestępczość jako jeden z determinantów aktu samobójczego

13:30 – 13:45

Piotr Wróbel, WPiA UMCS

Czat internetowy jako miejsce popełnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego

13:45 – 14:00

Milena Mazurek-Orkiszewska, Emilia Maniara, WPiA UMCS

Internetowe giełdy leków w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 marca 2015 r. oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne. Praktyka orzecznicza
kontra oczekiwania pacjentów

14:00 – 14:30

Przerwa obiadowa


Panel II – prowadząca: dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, UwB

14:30 – 14:45

mgr Katarzyna Sulima, WP UwB

W sieci postprawdy

14:45 – 15:00

mgr Marta Dąbrowska, WP UwB

Etiologia zjawiska groomingu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu jako swoistego czynnika kryminogennego

15:00 – 15:15

mgr Mateusz H. Ziemblicki, WP UwB

Analiza działalności Unii Europejskiej w walce z cyberprzestępczością

15:15 – 15:30

Natalia Kalinowska, WPiA UKSW

Skuteczność metod zapobiegania cyberprzestępczości w kontekście czynników utrudniających wykrywanie przestępstw komputerowych

15:30 – 15:45

Jagoda Ławnik, WSPol

Mowa nienawiści w Internecie

15:45 – 16:00

Marta Drozdowska, WP UwB

Problem wielomiejscowości przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni

16:00 – 16:15

Dominika Błaszak, WPiA UAM

Internet jako miejsce rozwoju przestępczości seksualnej z udziałem nieletnich

16:15 – 16:30

Karolina Dybiec, Patryk Olszak, WPiA UMCS

Zniesławienie i znieważenie w Internecie – zagadnienia karnomaterialne
i karnoprocesowe

16:30 – 16:45

Aneta Giziewska, WP UwB

Socjotechnika jako metoda popełniania przestępstw komputerowych

16:45 – 17:00

Piotr Mroczko, WP UwB

Hejt w mediach społecznościowych jako nowa forma zniesławienia oraz zniewagi – aspekty prawne i kryminologiczne

17:00 – 17:15

Podsumowanie obrad