Medal Młodego Uczonego dla dr. Krzysztofa Szerenosa

Data wydarzenia 12-04-2018

Dr Krzysztof Szerenos, absolwent Wydziału Fizyki UwB, został uhonorowany Medalem Młodego Uczonego przyznawanym przez Politechnikę Warszawską. Uroczystość jego wręczenia odbyła się 10 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Dr Krzysztof Szerenos otrzymał wyróżnienie za udział w odkryciu nowej metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Przełomowe odkrycie dokonane zostało na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przez zespół badaczy kierowany przez prof. UwB Andrzeja Stupakiewicza, a wyniki ukazały się w styczniu 2017 r. w prestiżowym tygodniku „Nature”.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej, dr Krzysztof Szerenos w trakcie studiów II stopnia był stypendystą projektu Fundacji Nauki Polskiej TEAM „Statics and Dynamics of Magnonic and Magneto-Phonic Crystals”. Zdobyte w ramach tego projektu doświadczenie umożliwiło podjęcie „szybkiej ścieżki” prac badawczych, spajając tematykę pracy magisterskiej i doktorskiej. Po zakończeniu studiów naukowiec kontynuował swoje badania jako doktorant w Zakładzie Fizyki Magnetyków UwB, zatrudniony w ramach realizacji projektu NCN OPUS 5 „Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk”. Aktualnie dr Szerenos przebywa na stażu podoktorskim w Nijmegen w Holandii.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Więcej informacji pod adresem https://www.biuletyn.pw.edu.pl/biuletyn/Wydarzenia/Promocje-doktorskie-10.-Medal-Mlodego-Uczonego-dla-naukowca-z-Uniwersytetu-w-Bialymstoku

Zdjęcia - Politechnika Warszawska