Nagroda Rektora SGH dla pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 14-04-2016
Troje badaczy z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB - prof. dr hab. Ryta Dziemianowicz, dr Aneta Kargol-Wasiluk i dr Marian Zalesko - otrzymało nagrodę zespołową pierwszego stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Nagroda przyznana została w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. "Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych)". Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku są współautorami monografii.