Biuro Karier
Informujemy, że w dniu 13.02.2020 r. Centrum będzie nieczynne.
Jesteśmy do dyspozycji mailowej lub przez Fb.
 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych
 
Informujemy, że wnioski (o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę) są już dostępne na USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH.
Dokumenty do stypendium dla osób niepełnosprawnych (wydruk z USOS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i kwestionariusz rejestracyjny) przyjmujemy w Centrum do dnia 8.11.2019 r. do godz. 14.30.
Stypendia Rektora zostaną uruchomione 22.10.2019 r.

 

Zapraszamy naszych Studentów do udziału w projekcie:

Fundacja ARI ARI oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski zapraszają do udziału w projekcie:
„Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”


Jesteś osobą:
• niepracującą,
• niepełnosprawną z tytułu narządy wzroku (stopień znaczy lub umiarkowany 04-O),
• zamieszkałą na terenie woj. Podlaskiego,
• w wieku 18- 60 kobiety i 18 – 65 mężczyźni.

W ramach projektu oferujemy:
• Opieka mentora – psychologa , spotkania z prawnikiem, logopedą;
• Wyjazdowe warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych z opiekunem (4 dni);
• Wyjazdowe warsztaty z podniesienia kompakcji życiowej i samodzielnego funkcjonowania (4 dni );
• Nauka orientacji przestrzeń ( biała laska dla każdego uczestnika) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii do poruszania się;
• Spotkania z doradcą zawodową i pośrednikiem pracy;
• Wyjazdowe kursy komputerowe z certyfikatem (120 godzin) ;
• Wjazdowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internatu (4 dni) ;
• Wsparcie kompetencji zawodowych – kursy zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym: Grafika komputerowo , Tworzenie baz danych, Sekretarz/Sekretarka, Pracownik obsługi biura, Telemarketer, Projektowanie i zarządzanie stronami www ;
• Stypendium szkoleniowe dla UP w wybranych kursach zawodowych;
• Płatne (3-miesięczne) staże zawodowe– wynagrodzenie 1271,88 zł/miesiąc.
Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Elastyczne podejście do każdego Uczestnika, Opiekę trenerów i wolontariuszy
Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń


Biuro projektu:
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
Ul. Biała 13/33
15-434 Białystok
Tel. tel. kom. 603 350 140, tel. (85) 732 – 42 – 83, e-mail: pznbial@wp.pl
Koordynator Rafał Gawkowski

Projekt współfinansowany jest ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

 


UWAGA!!!
Dnia 10 października 2019 Centrum będzie czynne do godziny 11.
Widzimy się na Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020.Szanowni Państwo, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła w załączeniu pismo informujące o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

Fundusz chce rozpropagować w środowisku osób niepełnosprawnych i na uczelniach informację o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne.

Z poważaniem,
Krzysztof Kaca

 


Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2019/2020 przypominamy o kilku istotnych kwestiach:

 1. Zmianie ulega system pomocy materialnej – zmienią się zasady składania wniosków na poszczególne stypendia (szczegółowe informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronach internetowych UwB i poszczególnych Wydziałów),
 2. Dla osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności istnieje możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd (informacje w starostwach powiatowych adekwatnych do miejsca zamieszkania),
 3. Zmianie uległy struktury Uczelni- zmiana nazw wydziałów i struktury Uczelni (więcej informacji https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/senat-uniwersytetu-w-bialymstoku-uchwalil-nowy-statut-i-pozytywnie-zaopiniowal-nowa-strukture-organizacyjna-uczelni/8433202e),
 4. Przypominamy o możliwości korzystania z darmowej kserokopiarki po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia wystawianego w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych,
 5. Informujemy, że zmianie uległy zasady dostarczania zwolnienia lekarskiego z zajęć Wychowania fizycznego –
  od roku akademickiego 2019/2020 zwolnienia należy okazywać w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych do 14 dni od rozpoczęcia semestru w trakcie którego odbywają się zajęcia W-F. Student zwolniony z w/w zajęć ma obowiązek zrealizować jeden z 2 przedmiotów alternatywnych,
 6. Od roku akademickiego 2019/2020 zmieniają się zasady ubiegania się o Indywidualną Organizacje Studiów
  z powodów zdrowotnych oraz urlopy dziekańskie z powodów zdrowotnych. Podanie wraz z dokumentacja medyczną należy dostarczyć do Pełnomocnika osób niepełnosprawnych w celu uzyskania opinii,
 7. Zapraszamy także na naszego facebooka:
  https://www.facebook.com/UwB-Centrum-Wsparcia-Student%C3%B3w-i-Doktorant%C3%B3w-Niepe%C5%82nosprawnych-105402094175751/

Zapraszamy do kontaktu!

  Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości od 17 zł/godzinę. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89

 Możliwość dofinansowania do studiów
 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje Program „Aktywny samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podjęły naukę na poziomie ponadlicealnym.
 
Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl.