UWAGA!!!
Dnia 10 października 2019 Centrum będzie czynne do godziny 11.
Widzimy się na Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020.


Szanowni Państwo, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła w załączeniu pismo informujące o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

Fundusz chce rozpropagować w środowisku osób niepełnosprawnych i na uczelniach informację o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne.

 Z poważaniem,
Krzysztof Kaca

 

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2019/2020 przypominamy o kilku istotnych kwestiach:

 1. Zmianie ulega system pomocy materialnej – zmienią się zasady składania wniosków na poszczególne stypendia (szczegółowe informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronach internetowych UwB i poszczególnych Wydziałów),
 2. Dla osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności istnieje możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd (informacje w starostwach powiatowych adekwatnych do miejsca zamieszkania),
 3. Zmianie uległy struktury Uczelni- zmiana nazw wydziałów i struktury Uczelni (więcej informacji https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/senat-uniwersytetu-w-bialymstoku-uchwalil-nowy-statut-i-pozytywnie-zaopiniowal-nowa-strukture-organizacyjna-uczelni/8433202e),
 4. Przypominamy o możliwości korzystania z darmowej kserokopiarki po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia wystawianego w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych,
 5. Informujemy, że zmianie uległy zasady dostarczania zwolnienia lekarskiego z zajęć Wychowania fizycznego –
  od roku akademickiego 2019/2020 zwolnienia należy okazywać w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych do 14 dni od rozpoczęcia semestru w trakcie którego odbywają się zajęcia W-F. Student zwolniony z w/w zajęć ma obowiązek zrealizować jeden z 2 przedmiotów alternatywnych,
 6. Od roku akademickiego 2019/2020 zmieniają się zasady ubiegania się o Indywidualną Organizacje Studiów
  z powodów zdrowotnych oraz urlopy dziekańskie z powodów zdrowotnych. Podanie wraz z dokumentacja medyczną należy dostarczyć do Pełnomocnika osób niepełnosprawnych w celu uzyskania opinii,
 7. Zapraszamy także na naszego facebooka:
  https://www.facebook.com/UwB-Centrum-Wsparcia-Student%C3%B3w-i-Doktorant%C3%B3w-Niepe%C5%82nosprawnych-105402094175751/

Zapraszamy do kontaktu!

 

 
Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości od 17 zł/godzinę. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89

 
 Możliwość dofinansowania do studiów
 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje Program „Aktywny samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podjęły naukę na poziomie ponadlicealnym.
 
Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl.