Biuro Karier
Aktualności


Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

e-mail: rusd@uwb.edu.pl
adres korespondencyjny:
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok


Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku - kadencja 2018-2020

Przewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Arkadiusz Waszkiewicz

Wiceprzewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
dr Iwona Kulesza-Woroniecka

Członek Prezydium - Sekretarz
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Marta Maksimczuk